reklama
6
czyli czy Wiktorie, to wiktorie?

Po raz drugi odbyła się uroczystość wręczenia statuetek WIKTORII, które fromborski samorząd przyznaje po to, aby w sposób szczególny uhonorować osoby, które swoją pasją, pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy Frombork. Przyznawanie wyróżnień nie jest rzeczą haniebną, ale nagradzanie osób, które za swoje zasługi pobierają pensję, to rzecz, co najmniej śmieszna, przez co pozostali uhonorowani mogą odczuwać pewien dyskomfort.Nie będę wymieniał wszystkich nagrodzonych zarówno w tym, jak i w poprzednim roku, skupię się na
Read More
kilku przypadkach, szczególnie mnie rażących. A zacznę od tego, że przed ubiegłoroczną nominacją i uroczystością wręczenia statuetek podsłuchałem całkiem przypadkowo (po prostu byłem w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu), jak osoby typujące kandydatury rozmawiały o tym, że nie należy do nagrody nominować kierownictwa jednostek organizacyjnych samorządu. Uzasadnienia nie udało mi się podsłuchać, ale nie musiałem, bo rzecz wydawała mi się oczywista.Dla szerszego wyjaśnienia informuję, że wyróżnienia przyznawane są w 11 kategoriach: ÂťOCHRONA ZABYTKÓWÂŤ, ÂťKULTURA, SPORT I REKREACJAÂŤ, ÂťOŚWIATA I WYCHOWANIEÂŤ, ÂťPRZEDSIĘBIORCZOŚĆÂŤ, ÂťMENADŻERÂŤ, ÂťROLNICTWO I LEŚNICTWOÂŤ, ÂťBEZPIECZEŃSTWOÂŤ, ÂťORGANIZACJE POZARZĄDOWEÂŤ, ÂťMIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCHÂŤ oraz w kategorii specjalnej ÂťPRZYJACIEL FROMBORKAÂŤ.Tymczasem w roku ubiegłymW kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE statuetką została uhonorowana Bożena Szczepanik, dyrektor fromborskiego Zespołu Szkół. A za co? Za tworzenie godnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Frombork. Wydaje się tworzenie godnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży to obowiązki dyrektora szkoły, ale może jestem w błędzie. Może dyrektor pobiera pensję za zupełnie coś innego.

Podobnie, w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE, było w tym roku. Statuetki otrzymały dwie osoby: Anna Zakrzewska i Magdalena Hołubowska, wicedyrektorki Zespołu Szkół. A za co? A za: tworzenie pozytywnego wizerunku placówek oświatowych przyjaznych dla dzieci i młodzieży. Sądzić by można, że tworzenie pozytywnego wizerunku, a już na pewno działania w tym kierunku, nie leżą w zakresie obowiązków wicedyrektorów szkół, i nie za to pobierają pensję.Są to dla mnie działania jako żywo przypominające wzajemne wsadzanie sobie piórek w d bo przecież działania na polu zawodowym mogą być wynagradzane w zupełnie inny sposób, choćby przez przyznanie premii czy nagród. Zawłaszczanie miejsc promujących działalność sensu stricto społeczną dla wyróżnień wynikających z obowiązków zawodowych jest, co najmniej niepoważne. Rozumiem przy tym, że dyrektorka i zastępczynie nie mogły statuetek nie przyjąć, bo jakby to odebrała ich przełożona, czyli pani burmistrz, ale rozdzielanie nagród przez kapitułę nie powinno odbywać się na zasadzie: Mama chwalą nas! Kto? No, jak to, kto? Wy mnie, a ja was!Drażni mnie także hurtowe rozdawnictwo wyróżnień w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA i przyznam, że nie wszystkie kandydatury są dla mnie wystarczająco uzasadnione. Ale to może moja wina, bo niezbyt starałem się wyszukać w internecie informacje o tych osobach, a nie śmiałbym żądać ich od Kapituły wyróżnień. Ma jednocześnie nadzieję, że osoby te zgłoszone zostaną do nadania przez Radę Miejską najwyższego z wyróżnień fromborskich, czyli tytułu Honorowy Obywatel Fromborka. Jednak masówka wcale nie podnosi rangi nagrody. Uważam, że wręcz przeciwnie.Miałem jeszcze pisać o innych kategoriach, ale odpuszczę sobie, bo i tak ten wpis, choć dotyczący jednej tylko kategorii z pewnością nie spodoba się władzom samorządowym. Napiszę tylko, że w roku minionym, jak i obecnie osoby mające w zakresie swoich obowiązków działania obejmujące poszczególne kategorie wyróżnień, w tym radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, stanowią 1/3 nagrodzonych Wiktoriami.W razie gdyby proporcje te miały być zachowane, a nawet przechylone na korzyść np. pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych samorządu proponuję następujące kandydatury za działalność w tym roku (bez imion i nazwisk, żeby nie było, że nominuję po znajomości):

zastępca burmistrza kategoria SPORT I REKREACJA za cierpliwość i wytrwałość w niepodejmowaniu decyzji bez zgody pani burmistrz, co w rzeczy samej jest zajęcie sportoworekreacyjnym;

skarbnik gminy kategoria PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oraz MENADŻER za sprawne rozdzielanie kasy wpływającej do samorządowego budżetu od podatników i z budżetu państwa i sprawiedliwe jego rozdzielanie potrzebującym oraz za dotrzymywanie słowa w trakcie rozdzielania;

sekretarz gminy kategoria BEZPIECZEŃSTWO za sprawne i zgodne z życzeniami pani burmistrz kierowanie urzędem, przez co praca pani burmistrz jest znacznie spokojniejsza;

dyrektor Zakładu i Wodociągów kategoria MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH za zarządzanie firmą finansowaną z pieniędzy fromborskich podatników, której głównym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom wody oraz odbieranie ścieków;

dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury kategoria KULTURA za kierowanie placówką finansowaną wobec pieniędzy fromborskich podatników, a szczególnie za nieużywanie wobec otoczenia, w tym wobec podległego personelu, słów wulgarnych czyli niekulturalnych;

sekretarki w Zespole Szkół kategoria OŚWIATA I WYCHOWANIE za dokładne wykonywanie poleceń pani dyrektor i jej zastępczyń;

leśnicy oraz członkowie kół łowieckich (zbiorowo) kategoria ROLNICTWO I LEŚNICTWO za dbałość o faunę i florę leśną oraz zabezpieczanie rolników przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę;

mieszkańcy gminy, którzy zajmują mieszkania w zabytkowych i bardzo starych budynkach kategoria OCHRONA ZABYTKÓW za zajmowanie lokali, które gdyby były nie zamieszkane, natychmiast uległyby ruinie;

ponadto wszystkim wyżej wymienionym proponuje przyznać, także zbiorowo, wyróżnienie w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA.Informacje o pozostałych wyróżnionych można znaleźć tu:

http://www.frombork.pl/index.php?news_id=2170

http://dziennikelblaski.wm.pl/Fromborskie-Wiktorie-2009-,64431
4
Zamieszczam ten apel m.in. ze względów sentymentalnych oraz, żeby dotarł on do jak największej liczby Honorowych Obywateli Fromborka, których poznałem wielu i wiem, że zależy im na rozwoju grodu Kopernika. Czasami nawet odnoszę wrażenie, że bardziej niż mieszkańcom naszego miasta. Ta chęć pomocy, jak wiem, wynika także z sentymentu do miasta ich młodości.

Znam także bardzo dobrze autora apelu, który również w przeszłości nie ustawał w wysiłkach, żeby Honorowi Obywatele Fromborka mogli spotkać się i pozostawić coś więcej jeszcze niż tylko hektolitry potu wylanego w trakcie Operacji 100
Read More
1 Frombork. Jako jedną z ciekawostek dodam tylko, że HOFów jest ponad 2,5 tysiąca. Ich liczba mimo, że wielu już zmarło dorównuje niemal liczbie mieszkańców obecnie żyjących we Fromborku; po prostu jest to drugi Frombork rozproszony w Polsce i na całym świecie. To trzeba wykorzystać.

Druhny i Druhowie

Honorowi Obywatele Fromborka!Ponad 40 lat temu stanęliśmy do odbudowy zmiażdżonego wojną miasta nad Zalewem, by przygotować go do obchodów 500lecia urodzin Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika. I zadanie to wykonaliśmy.Teraz stajemy przed kolejnym jubileuszem: 700leciem naszego miasta.

W tych obchodach, przypadających w 2010 roku, nie może zabraknąć nas Honorowych Obywateli Fromborka. To prawda, nie stać nas, by zakasać rękawy i wziąć się za budowę nowych obiektów lub remonty. Możemy jednak uczcić tę wielką rocznicę w inny sposób.Zespół instruktorów, który zorganizował dwa Zloty HOF (w latach 2001 i 2003) proponuje ufundować naszemu miastu aparaturę nagłaśniającą. Każdego dnia o godzinie 12.00 będzie ona odtwarzać Hejnał Fromborski z Wieży Wodnej. Jesteśmy przekonani, że ten jubileuszowy upominek przetrwa wiele dziesięcioleci i będzie przypominał wkład HOF w dzieje miasta. Koszt: ok. 15.000 zł. To sporo jak na kieszenie wielu dawnych uczestników Operacji 1001 Frombork. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą: pomóżcie nam znaleźć sponsorów tej inicjatywy. Najlepiej, gdyby pochodzili z naszych szeregów.Napiszcie też, czy jesteście gotowi wpłacić na ten cel 150 zł.15 listopada br., podczas spotkania grupy inicjatywnej z władzami Fromborka, zdecydowano również, że:

powstanie plac pamięci HOF. Złożą się na niego plakietki z imieniem i nazwiskiem każdego Honorowego Obywatela Fromborka. Będą one wmontowane na Rynku. Koszt plakietki ok. 50 zł.

w Wieży Wodnej urządzona zostanie stała ekspozycja prezentująca dzieje Operacji 1001 Frombork. Koszty jej organizacji zobowiązał się ponieść właściciel Wieży. Scenariusz ekspozycji przygotują członkowie grupy inicjatywnej, lecz nie bez Waszej pomocy. Prosimy o przysłanie pamiątek: fotografii (z opisem, co przedstawiają), wydawnictw, plakietek itp. Jeśli nie zostaną wykorzystane na wystawie, będą przekazane do Muzeum Warmii i Mazur.Co sądzicie o naszych propozycjach? Czekamy na Wasze listy. Piszcie do nas na adres Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku (ul. Młynarska 5a) lub na email: hof@frombork.pl. Telefon/fax w Urzędzie: tel. 244 06 77. W zależności od Waszych opinii podejmiemy ostateczne decyzje najpóźniej do lutego 2009r., o których zawiadomimy. Przewidujemy, że uroczystości z udziałem HOF, odbędą się 2730 maja 2010 roku.Pamiętajcie: było około 3000 HOF! Dotychczas dotarliśmy do 300 bo tylu z nas uczestniczyło w dwóch zlotach. Pomóżcie nam odnaleźć pozostałych. Być może wśród nich znajdą się sponsorzy naszych jubileuszowych inicjatyw. A może tylko zechcą uczestniczyć w spotkaniu z okazji 700lecia Fromborka. Też będziemy im radzi, gdyż każdy HOF jest przyjacielem naszego miasta.C z u w a j!

Za Grupę Inicjatywną

hm. Henryk Leśniowski, HOF
4
Byłem zaskoczony, gdy w piątek udałem się do fromborskiego Urzędu Miasta i Gminy. W pokojach urzędników ani śladu! Już się przestraszyłem, że jakieś UFO porwało ich, ale sprawę szybko wyjaśniła mi pani sprzątaczka. SZKOLENIE!W piątek około godziny 14, gdy wszedłem do urzędu zaskoczył mnie brak urzędników. Pani sprzątaczka dyżurowała w sekretariacie i uprzejmie poinformowała mnie, że odbywa się szkolenie. Informacja ta uspokoiła moje nerwy, bo podejrzewałem, że brak urzędników w pokojach wiąże się z jakimś tragicznym wydarzeniem.A tu tylko szkolenie! Ufff!


Read More

Zaglądnąłem więc do sali konferencyjnej, gdzie jak się okazało zebrali się wszyscy urzędnicy, których szkoliła jakaś pani.Pani sekretarz, gdy ujrzała mnie, szybko wygłosiła mniej więcej taką kwestię: Nie teraz, w poniedziałek!Poszedłem sobie. Niech będzie, że w poniedziałek, pomyślałem sobie.Ale pomyślałem też, co zrobiłby petent, który miałby zamiar załatwić coś pilnego, a przyjechałby np. z Elbląga, Gdańska lub nawet z Warszawy. Też musiałby czekać do poniedziałku? Nie sądzę, by tak się stało, przynajmniej, gdyby petent był uparty i chciał koniecznie sprawę załatwić w piątek. Wydaje mi się, że jednak któryś z urzędników musiałby zrezygnować, na czas załatwienia sprawy petenta, ze szkolenia.A jeśli nie?
3
O przydatności człowieka lub nie oraz o wyobraźni lub jej braku rzecz o bałkanizacji fromborskiej społeczności, czyli list otwarty do dyrektor Zespołu Szkół pani Bożeny SzczepanikMoja skromna osoba została uwzględniona przez władze samorządowe grodu Kopernika w gronie osób, które mają zająć się przygotowaniem uroczystości obchodów 700lecia nadania Fromborkowi praw miejskich. Rocznica ta przypada w roku 2010. Władze zaproponowały, żeby gremium czuwające nad godnym przebiegiem obchodów tej prześwietnej rocznicy zorganizowało się w komitet czy też sztab organizacyjny podzielony na
Read More
zespoły, a także podzespoły tematyczne. Mnie przypadło w udziale mimo licznych, mających miejsce w przeszłości (nawet nieodległej) przewin wobec władz uczestniczenie w zespole ds. logistyki i promocji, w podzespole ds. kontaktów z mediami i przygotowania materiałów promocyjnych. Rola skromna, bo ani przewodniczący, ani nawet zastępca; zwyczajny członek podzespołu, a więc nawet nie odpowiadający za jakiś element przygotowywanych materiałów, choć z racji wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego, mający niezłe pojęcie o pisaniu tekstów i kontaktach z mediami.Szefową tego podzespołu została wicedyrektor fromborskiego Zespołu Szkół, Magdalena Hołubowska. Mam wątpliwości czy kandydatura ta jest właściwa, ale uważam, że przedwcześnie, czyli przed możliwością wykazania się w tej roli, nie należy przesądzać o wartości tej kandydatury. Mam głęboką nadzieję, że moje wątpliwości w tej mierze w trakcie prania zostaną rozwiane. I wcale nie uważam, że moja osoba byłaby lepsza jako szef tego podzespołu; moje nieco autorytarne podejście do wielu spraw mogłoby stanowić przeszkodę w działaniach tego zespołu.Z kolei szefową zespołu ds. logistyki i promocji, czyli jednostki nadrzędnej wobec podzespołu, w którym mam pracować została bezpośrednia przełożona mojej przewodniczącej, czyli Bożena Szczepanik, dyrektor Zespołu Szkół we Fromborku. Pozwolę sobie nie omawiać tej kandydatury, a to głównie ze względu na to, że jak mi się wydaje oboje nie darzymy się zbytnio miłością, ale ja mówiłem pani Szczepanik o tym prosto w oczy; i nawet prasa lokalna opublikowała moje stanowisko w tej sprawie. Z kolei pani dyrektor Szczepanik, choć materiały w sprawie składu sztabu organizacyjnego otrzymała znacznie wcześniej niż ja, swoje stanowisko dotyczące mojej osoby wygłosiła dopiero na jednym z ostatnich zebrań komitetu organizacyjnego; stwierdziła m.in. że nie wyobraża sobie współpracy z Kotowskim.Przepraszam, że w liście tym nie przyznaję się do wredności mego charakteru, lecz zawsze moje upierdliwe i wredne działania były skutkiem działań, lub ich braku, innych osób pojawiających się lub stale zamieszkujących we Fromborku. Dodam równocześnie, że ja potrafię sobie wyobrazić współpracę z wieloma członkami komitetu, nawet z tymi, do których miłością nie pałam, a wiec nawet z panią Bożeną Szczepanik.Jednocześnie oświadczam, że przykro mi wielce, iż osoba związana z moim miastem przede wszystkim przez dyrektorowanie placówkom działającym na terenie Fromborka nie potrafi sobie wyobrazić możliwości współpracy ze mną. Pomijam przy tym fakt, że mój fromborski staż jest przynajmniej trzykrotnie dłuższy od stażu pani Szczepanik, a na dodatek ja posiadam status mieszkańca grodu Kopernika, a pani dyrektor nie. Mogę żałować jedynie tego, że moja osoba jest przyczyną blokowania czyjejś wyobraźni. Dlatego więc deklaruję, że gotów jestem zrezygnować z prac w komitecie obchodów 700lecia nadania memu miastu praw miejskich. Mam tylko jeden warunek, a prawdę mówiąc waruneczek zaledwie proszę mi powiedzieć wprost, bez uciekania się do pośredników, że nie nadaję się do tego typu działań albo, że ktoś sobie nie wyobraża współpracy ze mną.Żeby, broń Boże, nie ograniczać czyjejś wyobraźni i nie stanowić przeszkody w sprawnym działaniu sztabu organizacyjnego gotów jestem ustąpić pola tym, którzy lepiej ode mnie nadają się do tego zadania.Krzysztof J. Kotowski
4
Orneta zaprasza na Festyn Rodzinny w dniu 16.08.2008poniżej plan działaniaZAPRASZAMY :)
4
Podaję wszystkie znane mi szczegóły dotyczące obchodów Dni Fromborka i zapraszam do grodu Kpernika.Program obchodów Dni Fromborka (8, 9, 10 sierpnia 2008 roku)Piątek 8 sierpnia 2008 roku17.00 (Wieża Wodna) występ zespołu Noc z Gdańska

20.00 (dziedziniec Wzgórza Katedralnego) inauguracja obchodów Dni Fromborka spektakl Policja Sławomira Mrożka w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka z Elbląga (przedstawienie w ramach cyklu Warmińskomazurskie spotkania z teatrem na wodzie)

Po spektaklu do godz. 24.00 darmowy wstęp na Wieżę
Read More
RadziejowskiegoSobota 9 sierpnia 2008 roku9.00 (port) rozpoczęcie III Regat o Bursztyn miasta Kopernika

10.00 13.00 (Rynek) festyn sportoworekreacyjny m.in. amatorskie zawody w wyciskaniu sztangi leżąc na ławce poziomej; muzyka mechaniczna

13.00 18.00 (Rynek) występy zespołów wykonujących muzykę etniczną, folkową i ludową: Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej, zespół z Obwodu Kaliningradzkiego, zespół Saltinelis (Ĺšródełko) z Litwy, zespół Senior z Fromborka

16.30 (port) pokaz modeli pływających

18.00 20.00 (Rynek) występ zespołu szantowego Kilson

20.00 21.00 (Rynek) Cafe sax piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka z Elbląga

21.00 22.30 (Rynek) występ zespołu jazzu tradycyjnego Piosenki polskie na Kwartet Jazzowy

22.30 gwiazda wieczoru Agata Werner

Tego dnia odbędzie się też spotkanie z Honorowymi Obywatelami FromborkaNiedziela 10 sierpnia 2008 roku

10.00 14.30 (plaża miejska) pokazy formacji mundurowych wojsko, straż graniczna, policja, straż pożarna

11.00 12.00 rejs po Zalewie Wiślanym statkiem Flamingo

11.45 (Wzgórze Katedralne) początek musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojsk Lądowych Garnizonu Elbląg

od ok. 13.00 (plaża miejska) grochówka wojskowa

14.00 (Archikatedra Wzgórze Katedralne) koncert organowy oraz spektakl: Spieszmy się kochać ludzi (poezja ks. Twardowskiego); wykonawcy Krzysztof Kolberger (recytacja), Georgij Agratina (fletnia pana, cymbały), Robert Grudzień (organy). Scenariusz Krzysztof Kolberger; muzyka i opracowanie Georgij Agratina.

14.00 15.30 występ Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno

15.30 16.00 (Rynek) zakończenie III Regat o Bursztyn miasta Kopernika

16.00 19.00 zabawa dla dzieci Ruphert i Rico

19.00 22.00 występ zespołu Gesek Band z Elbląga karaoke

22.00 koncert zespołu Flota Valentino

Tego dnia odbędzie się również pokaz motocykli (ok. 14.30)Imprezy towarzyszące: konkurs plastycznoliteracki Frombork to także moje miasto organizowany przez SP SP ZOZ we Fromborku, paintball, stoiska kulinarne i inne, przejażdżki bryczkami, kucykami, wesołe miasteczko, zabawa fantowa.W Y K A Z

obiektów muzealnych udostępnianych nieodpłatnie

do zwiedzania w trakcie Dni Fromborka" w 2008r.08 sierpnia 2008r. (piątek)

Wieża Radziejowskiego w godz. 2230 030

09 sierpnia 2008r. (sobota)

Planetarium seans godz. 950

Szpital Św. Ducha (przy ul. Starej) w godz. 1000 1800

10 sierpnia 2008r. (niedziela)

Planetarium seans godz. 950Dodatkowe atrakcje w trakcie DNI FROMBORKAPaństwo Czarneccy właściciele Wieży Wodnej zapraszają na wystawę Strachy polne w malarstwie Floriana Kohuta" (piątek niedziela)

Wystawa Skarby z poddasza" w Izbie Warmińskiej Pani Zuzia Falińska (stara wozownia przy siedzibie Plebanii) zaprasza od piątku do niedzieli10 sierpnia 2008r. w godz. 1100 1200 .

Rejs statkiem Flamingo" przewidziany dla Honorowych Obywateli Fromborka, występujących zespołów artystycznych oraz mieszkańców Fromborka i gości Dni Fromborka" (ilość miejsc ograniczona pojemnością statku) port pasażerski

Promocja, po koncercie organowym, książki Przypadek nie przypadek" Krzysztofa Kolbergera9 sierpnia 2008r.o godz. 11.00 sala konferencyjna UMiG Frombork robocze spotkanie Honorowych Obywateli Fromborka z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Burmistrza.

obejrzenie wystawy pokonkursowej Frombork to także

moje miasto zorganizowanej przez Szpital we Fromborku

o godz. 21.30 ognisko w Bazie Elbląskiego Hufca ZHP ul. Elbląska
4
21-22.06.2008

wystąpią między innymi:

POPCORE

AISHA i DELFIN

ŁUKASZ ZAGROBELNYimpreza pod patronatem medialnym TVP Olsztyn, RADIO OLSZTYN Gazeta Lidzbarska