reklama
37
Nie zamierzam tutaj analizować zarobków w prywatnych firmach, lecz w samorządzie. A rzecz dotyczy, nazwijmy to umownie, urzędników. Za wstępną ogólną odpowiedź na postawione w tytule pytanie niech posłużą słowa refrenu piosenki:

„Ależ owszem, czemu nie, urzędnikowi też należy się!”tekst do pogrubienia


Przejdę teraz do szczegółów opierając się na zawartości oświadczeń majątkowych i uchwał Rady Miejskiej.

Otóż burmistrz Krystyna Lewańska w roku 2010 zarobiła łącznie nieco ponad 107 tys. zł, czyli średnio ok. 9 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 6 tys. zł netto).

Czy którykolwiek jej podwładny mógł zarobić w roku więcej niż burmistrz Lewańska? Okazuje się, że tak – jeden z kierowników jednostki organizacyjnej samorządu fromborskiego. Sytuacja może nie wydawać się dziwna, bowiem po ostatniej decyzji Rady Powiatu Braniewskiego, która obniżyła staroście pensję niemal o połowę, podwładny starosty Krzysztofa Kowalskiego, jego zastępca, ma wyższe niż jego szef zarobki. We Fromborku taką decyzję wobec kierownika jednostki organizacyjnej także podjęła rad, tyle, że nie Rada Miejska, a Rada Nadzorcza. Konkretnie Rada Nadzorcza (w składzie: Waldemar Janusz Konopka, Michał Kubach oraz Halina Sobol) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Fromborskie. Tym samym dyrektor zarządu Wodociągów Fromborskich sp. z o.o., czyli Marek Jan Wróbel, co poświadczył w swoim oświadczeniu majątkowym, zarobił w roku 2010 łącznie niemal 121 tys. zł brutto, czyli średnio miesięcznie nieco ponad 10 tys. zł brutto (ok. 7 tys. zł netto).

Różnica w zarobkach pani burmistrz i dyrektora Wodociągów nie jest więc aż tak „drastyczna”, jak w przypadku starosty i jego zastępcy, ale mimo to i tak w skali miesiąca wynosi ok. 1 tys. zł brutto.

Wysokość zarobków dyrektora wodociągów skłoniła mnie do pewnych wyliczeń, a mianowicie do przeliczenia ilości metrów sześciennych wody, które muszą zużyć mieszkańcy gminy Frombork, żeby wypłacić panu dyrektorowi pensję. Przy cenie brutto z roku 2010 – 3,58 zł za metr sześcienny zużytej wody oraz 8,13 zł za metr sześcienny odprowadzonych ścieków (razem 11,71 zł) wyszło mi, że rocznie potrzeba ponad 10,3 tys. metrów sześciennych, miesięcznie zaś jest to ponad 850 metrów sześciennych.

Wydaje mi się, że tej wody dość dużo trzeba lać w gminie Frombork.