reklama
Top Users
Rank User Submissions Published Comments Total Votes Published Up Votes Karma
33 marekowsianko 5 5 (100%) 0 5 5 (100%) 10.00
33 OWSIANKO 19 19 (100%) 6 20 20 (100%) 10.00
33 Staszek11025 1 1 (100%) 0 1 1 (100%) 10.00
33 rollo 21 21 (100%) 21 67 57 (85%) 10.00
33 obserwator 16 16 (100%) 15 128 82 (64%) 10.00
33 misiakisia 2 2 (100%) 0 1 1 (100%) 10.00
33 romek-er 2 2 (100%) 1 11 1 (9%) 10.00
33 KOTEUSZ 9 9 (100%) 1 9 8 (88%) 10.00
33 korneli 10 10 (100%) 0 1 1 (100%) 10.00
33 jozekr 9 9 (100%) 0 20 16 (80%) 10.00
33 gosh 0 0 (-) 1 0 0 (-) 10.00
33 malenki 12 12 (100%) 0 2 2 (100%) 10.00
33 leser 0 0 (-) 3 0 0 (-) 10.00