reklama
1
Kích thủy lực Tonners DR-05100 là loại kích thủy lực, con đội thủy lực Hàn Quốc một chiều cỡ nhỏ, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: one hundred mm, áp hoạt động

Comments

Who Upvoted this Story