reklama
13
"Obecnie nastąpił kolejny przełom. Na początku czerwca badacze z CERN, pracujący w ramach antymaterialnego eksperymentu ALPHA donieśli, że udało im się stworzyć i utrzymać przy życiu atomy antywodoru przez 16 minut i 40 sekund. W pułapce magnetycznej, zbudowanej z magnesów nadprzewodzących, dokonali wymieszania chmury antyelektronów (pozytonów) z chmurą antyprotonów i po obniżeniu ich energii powstało kilka tys. atomów antywodoru, czyli antymaterialnego odpowiednika pierwiastka najbardziej rozpowszechnionego w świecie."Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/nauka/natura/1516676,1,przelom-w-badaniach-antymaterii.read#ixzz1PtyX7d30