Braniewo News - Rząd przyjął ustawę antyterrorystyczną mimo silnej krytyki. Powód? Napastnik się czai! https://www.braniewo.net/prawo/rzad-przyjal-ustawe-antyterrorystyczna-mimo-silnej-krytyki-powod-napastnik-sie-czai/ Projekt ustawy antyterrorystycznej został przyjęty, mimo że nikt nie pytał społeczeństwa o zdanie. co nas czeka Osoby niebędące obywatelami polskimi będą traktowane jak podejrzani (art. 9 projektu). ABW będzie mogła uzyskiwać dostęp do rejestrów publicznych i ewidencji (art. 10). Wprowadzone zostaną 4 stopnie alarmowe - ALPHA, BETA, CHARLIE, DELTA (art. 14). Zakaz odbywania zgromadzeń publicznych będzie mógł zostać zarządzony po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego (art. 20). Po wprowadzeniu tego stopnia alarmowego możliwe będzie także użycie wojska (art. 21). Zablo Read Morekowanie dowolnej strony lub usługi internetowej będzie możliwe na wniosek szefa ABW, który będzie musiał uzyskać zgodę Prokuratora Generalnego. ...w praktyce blokada będzie natychmiastowa. Służby będą mogły niszczyć lub unieruchamiać drony stanowiące zagrożenie dla życia, chronionych obiektów lub imprez masowych (art. 36). Posiadacze przedpłaconych kart SIM (tzw. prepaidów) będą musieli się zarejestrować. start: Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca. i to wszytko by było "bezpiecznie". "Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność. They that can give up essential liberty to obtain a little safety deserve neither liberty nor safety. (ang.)" Benjamin Franklin Mon, 16 May 2016 02:59:08 UTC pl