Braniewo News - Nowe przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym - miliardy przestępców https://www.braniewo.net/prawo/nowe-przest%C4%99pstwa-komputerowe-w-kodeksie-karnym---miliardy-przest%C4%99pc%C3%B3w/ Jak donoszą media elektroniczne niedawno (tj. 14.listopada br.) Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (link do rzeczonej ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/458_u.htm) Wyżej wymieniona nowelizacj spowodowała dużo ciekawych komentarzy na serwisie OSnews.pl a tak że na http://prawo.vagla.pl/node/8226 Komentujący zwracają uwagę na takie kwiatki jak: "art. 267 § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzen Read Moreiem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem." "art. 269b § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. [..] art. 267 § 3 [..] podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." wynika z tego że posiadanie programów do podsłuch, które od co najmniej parunastu lat istnieją min.: tcpdump, ethereal teraz wireshark i które to służyły i służą jako narzędzia dla administratorów podlega karze pozbawienia wolności!!! za posiadanie urządzenia, które umożliwiają podsłuch również kara pozbawienia wolności do lat 3! UWAGA A TERAZ PYTANIE, JAKIE TO URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄ PODSŁUCH W SIECIACH INFORMATYCZNYCH? Jeżeli czytasz teraz ten tekst to posiadasz takowe urządzenie. Bez sprzecznie każdy PCt na świecie umożliwia podsłuch czyli miliardy osób wg w/w ustawy w Polsce jest przestępcami..? Ale prawo tworzą nasi przedstawiciele? Mon, 01 Dec 2008 08:38:12 UTC pl