reklama
5
Jak donoszą media elektroniczne niedawno (tj. 14.listopada br.) Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (link do rzeczonej ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/458_u.htm)

Wyżej wymieniona nowelizacj spowodowała dużo ciekawych komentarzy na serwisie OSnews.pl a tak że na http://prawo.vagla.pl/node/8226Komentujący zwracają uwagę na takie kwiatki jak:

"art. 267

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.""art. 269b

§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. [..] art. 267 § 3 [..] podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."wynika z tego że posiadanie programów do podsłuch, które od co najmniej parunastu lat istnieją min.: tcpdump, ethereal teraz wireshark i które to służyły i służą jako narzędzia dla administratorów podlega karze pozbawienia wolności!!!za posiadanie urządzenia, które umożliwiają podsłuch również kara pozbawienia wolności do lat 3!UWAGA A TERAZ PYTANIE, JAKIE TO URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄ PODSŁUCH W SIECIACH INFORMATYCZNYCH?Jeżeli czytasz teraz ten tekst to posiadasz takowe urządzenie.Bez sprzecznie każdy PCt na świecie umożliwia podsłuch czyli miliardy osób wg w/w ustawy w Polsce jest przestępcami..?Ale prawo tworzą nasi przedstawiciele?