reklama
0
Thị trường Đà Nẵng đang là địa điểm bùng nổ về bất động sản nghỉ dưỡng. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, khách quốc tế tới Đà Nẵng trong quý II vừa qua tăng 29,7% đặt 795.646 lượt. Thành phố Đà Nẵng cũng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng mặt, đạt khoảng 7,1% cao hơn mức trung bình cả nước 5,5%. Tại một số địa điểm khác như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh cũng đang có tốc độ tăng trưởng đến 15 – 20%. Kéo theo đó là thị trường mua bán nhà Đà Nẵng cũng tăng theo.