reklama
10
Niektórzy złośliwi twierdzą, że krócej byłoby wymieniać samorządowców z terenu naszego powiatu, którzy ni są uwikłani w różnego rodzaju sprawy sądowe lub prokuratorskie. Ale tak twierdzą złośliwi. Mimo wszystko krócej jest jednak wyliczyć tych, którzy trafili w "młyny sprawiedliwości". Śmiało jednak można założyć, że w prezentowanych informacjach znajdują się jakieś luki.Oskarżonych o pomówienie, czyli o przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego, jest dwoje samorządowców: Krystyna Lewańska, burmistrz Fromborka oraz Stanisław Popiel, wójt gminy Lelkowo. Są to sprawy toczące się z
Read More
oskarżenia prywatnego.W pierwszym przypadku chodzi o treści zawarte w ulotce rozpowszechnianej w trakcie kampanii wyborczej, gdzie użyte określenia naruszały dobre imię grona przeciwników wyborczych K. Lewańskiej, skupionych wokół jej kotrkandydatki do fotela burmistrza. Sprawa jest w toku.Natomiast jeżeli chodzi o włodarza Lelkowa, to sprawa ta wróciła do ponownego rozpatrzenia do braniewskiego sądu rejonowego po apelacji w Sądzie Okręgowym. Podczas pierwszego "podejścia" Sąd Okręgowy podzielił zdanie Sądu Rejonowego i całkowicie uniewinnił wójta Lelkowa z zarzutów, ale oskarżycielka prywatna złożyła w Sądzie Najwyższym kasację wyroku. W wyniku kasacji SN wytknął liczne błędy (przede wszystkim naruszenie prawa materialnego) popełnione przez SO, a ten "ochrzaniony" przez wyższą instancję, zdecydował skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SR w Braniewie.Inni samorządowcy, wobec których toczą się sprawy karne (tym razem ścigane z oskarżenia publicznego czyli wniesione przez prokuratora) w braniewskim Sądzie Rejonowym to m.in.: Andrzej Smyk, radny powiatowy prokurator miał wątpliwości o do obrotu zbożem przez radnego, a także kilku innych oraz Jerzy Welke, dyrektor braniewskiego Powiatowego Urzędu Pracy tym razem prokurator miał zastrzeżenia, co do prawidłowości procedur związanych z udzielaniem pożyczek z funduszu pracy. W tej ostatniej sprawie na ławie oskarżonych zasiada także Włodzimierz K., były starosta braniewski, jak również osoby, którym pożyczki były udzielane.Drobną sprawę (bo jest to tylko postępowanie prokuratorskie) ma Marek W., kierownik ZWiK we Fromborku, który miał wygłaszać groźby karalne pod adresem petenta, aby zmusić go do określonego zachowania. Skądinąd wiemy, że pan Marek W. zapowiadał, że kopnie tego petenta w tylną część ciała.
9
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale ta samorządowa kadencja może w swoim podsumowaniu skończyć się dość pesymistycznym bilansem.

Ot będziemy ubożsi o jedną szkołę i jeden szpital. Szkół średnich co prawda zostanie jeszcze w mieście trzy, z czego ta na Gdańskiej funkcjonuje na mieniu kościelnym, więc korzystamy z gościnności określonej jednak czasowo.

Po szpitalu zaś nie zostanie już żaden. Całą tą transformację przeprowadza Starosta L. Dziąg z pomocą wiernych mu wyznawców. Sytuuję ich w takim podmiocie, choć działania tej grupy konstytuują ich, w rękach głównodowodzącego raczej
Read More
jako przedmiot.

Większa część Rady Powiatu tej kadencji to pierwszoklasiści, stąd obryty w samorządowych potyczkach L. Dziąg łatwo tą grupę formuje do osiągnięcia swoich celów. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji szpitala i że coś z tym trzeba zrobić. Jeśli jakimś pomysłem jest utworzenie spółki prawa handlowego to należałoby stworzyć jej warunki by funkcjonowała przynosząc zysk. Trzeba zaznaczyć, iż ideą przewodnią powołania tej spółki jest po pierwsze zabezpieczenie opieki medycznej mieszkańcom powiatu, a po drugie, by z opłat za czynsz z wynajmu mienia nieruchomego i ruchomego, czyli budynku i sprzętu, można było obsługiwać dług szpitala. Skoro tak, to spółka nie może mieć statutowych ograniczeń co do sposobów uzyskiwania dochodu.

Zatem oprócz istniejących oddziałów poszerzyć o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i przede wszystkim uruchomić Podstawową Opiekę Zdrowia, bo to może przynieść konkretne i przewidywalne w perspektywie stałe pieniądze. Konstrukcja prosta jak budowa cepa, pacjent przyjęty w gabinecie poradni w razie potrzeby kierowany jest bezpośrednio na oddział szpitalny. Ta kompleksowa obsługa zatrzymuje pacjenta w braniewskim szpitalu, a nie jak do tej pory ucieka on nam do Elbląga. Przy takiej konstrukcji w ramach spółki jak najbardziej należy zabiegać o uczestnictwo w niej innych podmiotów jak chociażby Miasta czy nawet pozostałych powiatowych gmin, bo przecież beneficjentem świadczeń ma być każdy mieszkaniec Powiatu. I teraz pytanie: czy o to chodzi Staroście ?. W tej argumentacji nie bez znaczenia jest przecież fakt, że żona Starosty prowadzi interes w zakresie lecznictwa właśnie.

Byłoby zatem naiwnością przypuszczać, że Starosta-mąż będzie konstruował konkurencję żonie. A spółka tworząc POZ przy dobrym marketingu mogłaby zdominować ten rynek. Na koniec gorzka prawda, w mojej ocenie w spółce może nie być chętnych do pracy ani lekarzy ani pielęgniarek, bo należy się raczej spodziewać jeszcze niższych uposażeń niż są obecnie. I jeszcze inne zagrożenie to wiszące zadłużenie szpitala. Wierzyciele już ustawiają się w kolejce po swoje należności. Najpierw są wezwania do zapłaty a później wniosek o upadłość. A to prosta droga, by komornik zajął mienie ruchome i spółka na opieczętowanym sprzęcie pracować nie będzie, więc nie ma racji bytu.W podsumowaniu wrócę do tytułu, trudno sądzić, iż dochowamy się niosek i jaj jeśli wpuszczono do kurnika lisa, który skutecznie je wydusi.J. Piskorski
10
Jest szkoła, ma budynek, pedagogów i uczniów też. Na swoje utrzymanie również ma. Jest też w tej szkole dziełem całej szkolnej społeczności bezpiecznie od różnego typu patologicznych zagrożeń.To szczęście mogłoby trwać dalej i dalej trwać ta szkoła, gdyby nie usadowił się na fotelu starosty, Leszek Dziąg. Ten oto reformator określił swoje motto w zapytaniu, cytuję: czy państwo myślicie, że w starostwie się pracuje, czy państwo uważacie, że w szpitalu się leczy - nie, tam się utrzymuje stanowiska.

W myśl tej zasady można więc wydedukować, iż w tej szkole też się nie uczy . Z
Read More
e starostwa i szpitala trzeba wyprowadzić nadmiar stanowisk a szkołę najlepiej wyprowadzić całą. Tłumaczono Staroście, iż ani argumenty demograficzne, ani ekonomiczne w tym wypadku nie przemawiają za tak definitywnym rozwiązaniem. Z przeprowadzonych dyskusji z nauczycielami, uczniami i rodzicami wynikało, że jeśli Zarząd Powiatu podejmie decyzję o przeniesieniu szkoły, to uczyni to w następnym roku, przygotowując to organizacyjnie tak, by koszty m.in. społeczne tego przedsięwzięcia były jak najmniejsze. I to tyle pięknych deklaracji. Raz ciach i Zarząd postanowił, że przeniesienie nastąpi już 1 Września. Jak to się mówi jeszcze trup nie ostygł..., a więc jeszcze szkoły nie przeniesiono a budynek i grunt trzeba sprzedać. Skąd taki pośpiech i ta determinacja by w tak istotnej sprawie nie brać pod uwagę opinii Komisji Oświaty i wreszcie Rady Powiatu. A ta opinia wskazywałaby, iż stan budżetu Powiatu nie jest tak katastrofalny, by wysprzedawać resztki majątku.

Pytanie zatem komu chce Starosta działki po szkole sprzedać, bo można mniemać, iż chętny już jest i to on Starostę popędza? I kolejne pytanie, skoro Starosta te ponaglenie tak ochoczo realizuje to czyj jest w tym interes, bo przecież nie społeczny?
8
Zacznijmy od zdefiniowania słowa "dyskusja". Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, podaje następująca definicję tego wyrazu:

"Dyskusja [łac. discussio] ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat (zwykle publiczna), wspólne omawianie, rozpatrywanie jakiegoś zagadnienia; rozmowa, dysputa."Chcemy, aby na łamach tego serwisu wymiana poglądów odbywała się w sposób kulturalny, a przede wszystkim, aby dyskusja była merytoryczna tzn. żeby każdy używał w niej argumentów odnoszących się do faktów, a nie niesprawdzonych informacji, zasłysz
Read More
anych "gdzieś tam".Zapewniamy, że wszelkie obrzucanie się wyzwiskami i epitetami administrator (god) będzie starał się usunąć z zapisów, bowiem nie widzimy potrzeby stwarzania jeszcze jednego miejsca, gdzie można uprawiać tzw. pyskówki. Nie narusza to w żaden sposób zapisów art. 54 ust. 1 Konstytucji RP mówiącego, że: "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji". Informujemy ponadto, że na stronie zainstalowany jest specjalny filtr eliminujący automatycznie wszelkiego rodzaju wulgaryzmy, dlatego też zachęcamy uczestników dyskusji do powstrzymania się przed próbami używania publicznie nieprzyzwoitych słów, bowiem może to nieść konsekwencje w postaci "kary ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo kary nagany", o czym mówi art. 141 kodeksu wykroczeń.Jednocześnie zachęcamy do dyskusji na każdy temat: zarówno o wydarzeniach z własnego podwórka, jak i tych z dalszego otoczenia, jak również o zdarzeniach ze sceny krajowej oraz światowej. Jeżeli poruszycie temat publikowany np. w gazecie lub na stronie internetowej koniecznie musicie podać źródło informacji; pozwoli to innym uczestnikom dyskusji zapoznać się z publikowanym materiałem, przez co będą mogli wyrazić swoje zdanie zapoznając się z nim bezpośrednio, nie opierając się tylko na opinii kogoś, kto przeczytał tekst. Powoływanie się na konkretne źródła będzie zapewne cenione przez wszystkich uczestników dyskusji; pożądane jest przy tym wskazywanie także konkretnych zapisów przepisów prawa (artykuł lub paragraf ustawy), a nie tylko używanie ogólnego określenia np. ustawa czy też przepisy prawa.