reklama
5
KOMUNIKAT POLICJI

"W dniu 1 listopada rozpoczyna się policyjna akcja "Znicz". W tym dniu nastąpi zmiana w organizacji ruchu kołowego na odcinku ulicy Morskiej w Braniewie.

W godz. 6.00 do 16.00 od skrzyżowania ulic Morska - PCK i Morska - Wileńska ulica będzie zamknięta dla pojazdów. Zmiana wprowadzana jest z uwagi na bezpieczeństwo osób pieszych i zmotoryzowanych, gdyż w tym dniu jest wzmożony ruch pojazdów i występują utrudnienia w ruchu drogowym."Informacje podała Komenda Policji w Braniewie 25.10.2007
6
A to ciekawe, kaczory chyba będą się rozmnażać - a to nie grzech tylko skaranie boskie.

Gorzej jeżeli to tylko dla uciechy cielesnej to Rydzyk im da popalić i dlaczego my mamy za to płacić jako podatnicy tego nie rozumiem.
6
Kandydat do Sejmu RP, Stanisław Popiel (okręg nr 34, elbląski), to podobno silny punkt PSL. Nie jestem jednak tego pewien tak, jak jego koledzy partyjni, bo dla mnie nieczyste są intencje, dla których on kandyduje.Wprawdzie Stanisław Popiel pełni urząd wójta Lelkowa już 17 lat, ale biorąc pod uwagę matematykę wyborczą, czyli liczbę głosów, które może on uzyskać, to znacznie lepszym, silniejszym kandydatem byłby np. burmistrz Braniewa, Henryk Mroziński. Pod uwagę trzeba wziąć w tym przypadku np. liczbę mieszkańców tych dwóch gmin: Lelkowo (ok. 3 tys.), Braniewo (ok. 18 tys.). Jeś
Read More
li chodzi o potencjalną liczbę głosujących, to bez wątpienia Braniewo (gdzie w ostatnich wyborach samorządowych burmistrz uzyskał o wiele więcej głosów niż liczy sobie samorząd lelkowski) jest znacznie dużo silniejszym obszarem niż Lelkowo. Ale to już problem PSL.Wróćmy jednak do rozważań na temat intencji kandydata. A oto znane fakty (oczywiście nie wszystkie, ale te odnoszące się do stosowania przepisów prawa):1. Prokuratura Rejonowa w Braniewie prowadziła (a najprawdopodobniej jeszcze prowadzi) postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień, w którym uczestnikiem jest Stanisław Popiel, wójt Lelkowa. Chodziło o to, że wójt odmówił przetransportowania do szpitala niepełnosprawnego chłopca (busem należącym do gminy, którego zakup w większości sfinansował PFRON). W wyniku różnych perypetii związanych z tym, że matka musiała samotnie męczyć się, żeby zawieźć syna do szpitala, chłopiec zmarł. W tym samym czasie wójt Popiel oraz kilku jego znajomych i urzędników pojechało busem dla niepełnosprawnych na wycieczkę do Zakopanego. Bynajmniej nie w celach np. rehabilitacji, ale na skoki narciarskie zawodów Pucharu Świata. Wójt Popiel przywiożł sobie stamtąd na pamiątkę czapeczkę i szalik.2. W Sądzie Rejonowym w Braniewie toczy się postępowanie (z oskarżenia prywatnego) dotyczące przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, a konkretnie z art. 212 § 1 i 2 (Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności). Oskarżonym jest Stanisław Popiel. Sprawa ta wróciła na wokandę sądu braniewskiego po wcześniejszym zakończeniu postępowania, ale oskarżycielka prywatna złożyła kasacje do Sądu Najwyższego, który nakazał (najpierw ostro rugając za poważne błędy merytoryczne Sąd Okręgowy w Elblągu, który podtrzymał wyrok sądu w Braniewie) rozpatrzyć ją ponownie.3.Prokuratura Rejonowa w Ostródzie prowadzi postępowanie dotyczące art. 233 kodeksu karnego (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę) w sprawie składania fałszywych zeznań m.in. przez Stanisława Popiela.Postępowania te wprawdzie nie zakończyły się i nie jest wiadomym jak się zakończą, ale jedną z możliwości jest fakt, że w przypadku pierwszym i trzecim, zostaną sporządzone akty oskarżenia. Drugi przypadek w zasadzie nie ma zbyt wielkiego znaczenia prawnego, bo jest to przypadek oskarżenia prywatnego, a nie publicznego, za co grozi m.in. utrata stanowiska wójta. Ale biorąc pod uwagę całą sytuację, zastanawiam się czy aby pan Popiel nie zamierza zabezpieczyć się przed ewentualnymi postępowaniami karnymi i konsekwencjami z nich wynikającymi startując do Sejmu RP. Uzyskując poselski mandat takim swoistym schronieniem dla niego byłby immunitet. Oczywiście Sejm może taki immunitet uchylić. Ale czy zechce zrobić to w miarę szybko?
6
Lista kandydatów w wyborach 21.10.2007 do sejmu i senatu - nie widziałem na mieście wielu plakatów kandydatów a pewnie wielu mieszkańców chciało by wiedzieć na kogo można postawic krzyżyk:)SEJM ------------------------

Lista - Nr - Nazwisko i imiona - Komitet wyborczy

20 - 2 - GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef - LiD

20 - 9 - PSZENNY Adam Wiesław - LiD

20 - 4 - JANCZUK Danuta Anna - LiD

20 - 13 - NAŁĘCZ Stanisław Romuald - LiD

20 - 10 - SMOŁOŃSKI Zygmunt - LiD

20 - 16 - CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław - LiD

20 - 11 - ZABŁOCKI Wojcie
Read More
ch - LiD

20 - 12 - GIERULSKI Janusz Andrzej - LiD

20 - 5 - NOSEWICZ Jan - LiD

20 - 1 - MAŃKUT Władysław - LiD

20 - 15 - KOZŁOWSKI Marian - LiD

20 - 14 - MARTYNOWICZ Jerzy Piotr - LiD

20 - 6 - POCHODAJ Bogdan - LiD

20 - 8 - BOCIAN Dariusz - LiD

20 - 7 - GÓRNA Katarzyna Teresa - LiD

20 - 3 - MIERZEJEWSKA Hanna - LiD

3 - 5 - SILICKA Róża - Liga Polskich Rodzin

3 - 9 - ZAGÓRSKA Sylwia Barbara - Liga Polskich Rodzin

3 - 7 - NOCNY Piotr Benedykt - Liga Polskich Rodzin

3 - 3 - TARNACKA Irena - Liga Polskich Rodzin

3 - 6 - MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin - Liga Polskich Rodzin

3 - 13 - WIECHOWSKI Piotr Paweł - Liga Polskich Rodzin

3 - 15 - SKONIECZNY Paweł - Liga Polskich Rodzin

3 - 14 - ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan - Liga Polskich Rodzin

3 - 10 - DURKA Teresa - Liga Polskich Rodzin

3 - 12 - LEJMANOWICZ Elżbieta Maria - Liga Polskich Rodzin

3 - 1 - PSZENNY Sławomir - Liga Polskich Rodzin

3 - 11 - MATYSZEWSKI Janusz - Liga Polskich Rodzin

3 - 4 - KUJAWSKA Beata Maria - Liga Polskich Rodzin

3 - 8 - PERGOŁ Ryszard - Liga Polskich Rodzin

3 - 2 - PAWELAK Kamil Piotr - Liga Polskich Rodzin

8 - 11 - WIELGOSZ Izabella Anna - PO

8 - 7 - DZIĄG Leszek Jan - PO

8 - 15 - KACZMAREK Henryk Józef - PO

8 - 2 - NAGUSZEWSKI Tadeusz - PO

8 - 8 - ROMANOWSKI Jerzy - PO

8 - 1 - LISEK Krzysztof - PO

8 - 12 - SOROKA Waldemar Józef - PO

8 - 13 - GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta - PO

8 - 10 - CIEŚLIŃSKI Piotr - PO

8 - 4 - ŻYLIŃSKI Adam Jacek - PO

8 - 6 - SYCZ Miron - PO

8 - 14 - PRZYBYLAK Piotr Wacław - PO

8 - 5 - WILLENBERG Sławomir Jan - PO

8 - 3 - KOPICZYŃSKA Alina - PO

8 - 9 - PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan - PO

8 - 16 - NOWACZYK Grzegorz - PO

2 - 10 - FORYŚ Bartłomiej Marek - PPP

2 - 3 - ZEMBRZUSKI Zenon - PPP

2 - 7 - WOĹšNIAK Paweł Zbigniew - PPP

2 - 4 - DERWISZ Adam Mieczysław - PPP

2 - 5 - GOS Mirosław Adam - PPP

2 - 8 - MALINA Grzegorz - PPP

2 - 2 - LUBOWICKA Joanna Agnieszka - PPP

2 - 9 - GOGOLA Andrzej Alojzy - PPP

2 - 1 - SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława - PPP

2 - 6 - GLIWKA Tomasz - PPP

2 - 11 - ŁUNIESKA Ewelina Teresa - PPP

10 - 13 - KIERSZ Zygmunt Emilian - PSL

10 - 7 - NOWAKOWSKA Teresa - PSL

10 - 5 - BRZEZIN Gustaw Marek - PSL

10 - 10 - NAŁĘCZ Ryszard - PSL

10 - 2 - ŻUCHOWSKI Piotr - PSL

10 - 9 - JANIK Bożena - PSL

10 - 1 - ŻELICHOWSKI Stanisław - PSL

10 - 4 - MALINOWSKI Sławomir Waldemar - PSL

10 - 8 - TRĄPCZYŃSKI Roman - PSL

10 - 11 - TOMASZEWSKI Kazimierz - PSL

10 - 15 - SUGALSKI Zenon - PSL

10 - 16 - BOGDANOWICZ Władysław - PSL

10 - 3 - ANDRZEJEWSKA Zofia - PSL

10 - 6 - POPIEL Stanisław - PSL

10 - 14 - KOGUT Roman - PSL

10 - 12 - CHABROS DUSZA Regina - PSL

6 - 7 - ORWAT Zbigniew - PiS

6 - 9 - KLIMCZAK Feliks - PiS

6 - 16 - WALUK Michał - PiS

6 - 6 - BRODNICKI Piotr - PiS

6 - 3 - WISZOWATY Bogdan - PiS

6 - 5 - BABALSKI Zbigniew - PiS

6 - 14 - MAKOWSKI Jerzy Wojciech - PiS

6 - 12 - DARSKI Lech Andrzej - PiS

6 - 11 - GOLDER Marian - PiS

6 - 2 - SUMARA-DOLEJĹ I Marta Marianna - PiS

6 - 1 - KRASULSKI Leonard Seweryn - PiS

6 - 10 - POLAŃSKI Marek Józef - PiS

6 - 15 - KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej - PiS

6 - 8 - PIOTROWICZ Dariusz Wojciech - PiS

6 - 13 - PAWLIK Jacek Roman - PiS

6 - 4 - GAJEWSKA Karolina - PiS

15 - 9 - OPAŁKA Paweł Szczepan - Samoobrona

15 - 2 - OŁDAKOWSKI Adam - Samoobrona

15 - 7 - KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz - Samoobrona

15 - 10 - JANKOWSKA Agnieszka Anna - Samoobrona

15 - 11 - URBAN Anna Marlena - Samoobrona

15 - 4 - LITWIN Zbigniew - Samoobrona

15 - 12 - STAFIEJ Wiesław Aleksander - Samoobrona

15 - 14 - SOKOŁOWSKI Andrzej - Samoobrona

15 - 13 - LEMIERSKA Bożena - Samoobrona

15 - 8 - SAŁATA Tomasz - Samoobrona

15 - 5 - SADOWSKI Józef - Samoobrona

15 - 6 - KRAŚNIAŃSKI Lech - Samoobrona

15 - 1 - ROCHNOWSKA Renata Maria - Samoobrona

15 - 3 - KŁOSOWSKI Piotr - SamoobronaSENAT ---------------Nr - Nazwisko i imiona - Komitet wyborczy

4 - GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz - Samoobrona

7 - SADOWSKI Sławomir - PiS

2 - BRODOWSKI Jerzy - PSL

3 - GORCZYCA Stanisław Andrzej - PO

5 - HARHAJ Jan - PO

1 - ALEKSIEJCZUK Bogdan - LiD

6 - JEDLIŃSKI Ryszard Ksawery - LiD
8
Do Sejmu, z ramienia PO, startuje starosta braniewski. Oczywiście pod sztandarowym hasłem: Żeby żyło się lepiej. Wszystkim. Odnoszę jednak wrażenie, że w tym przypadku chodzi o wszystkich ... z PO.Leszek Dziąg, bo to o niego chodzi, w sierpniu rozwiązał umowę z dotychczasowym dzierżawcą budynku internatu jednej z braniewskich szkół. O słuszności takiego kroku dyskutować nie warto, bo dzierżawca czy też jego teściowa, którą reprezentował w interesach (przez co stracił mandat radnego powiatowego) widocznie nie odpowiadał wymaganiom władz powiatu.Od września jest now
Read More
y dzierżawca, rekomendowany przez Kościół katolicki, który jest właścicielem budynku, a który został przekazany powiatowi w zarządzanie. Nie wiem czy procedura oddania budynku w dzierżawę wymagała zastosowania jakiegokolwiek przetargu i czy rekomendacja Kościoła np. zastępuje taką procedurę), ale mam wątpliwość, jeśli chodzi o treść nowej umowy. Została ona sporządzona inaczej od poprzedniej, jakby lepiej, lecz nieco spadną z tego tytułu przychody powiatu. Może taka była potrzeba chwili?Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Nowy dzierżawca jest partyjną władzą zwierzchnią dla Leszka Dziąga. Czy to przypadek? Stąd wynika moje wrażenie, być może błędne, co do tych wszystkich, co ma być im lepiej.
6
Nie analizowałem szczytów naszej sceny politycznej, ale na terenie powiatu braniewskiego ludowcy najwyraźniej tolerują wymachiwanie swoim sztandarem, kiedy i komu się podoba; w zależności od rozwoju wydarzeń i potrzeb. Żywym tego przykładem jest kandydat do Sejmu w okręgu nr 34 (elbląskim) Stanisław Popiel cyt.: inż. rolnik, Lelkowo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.Zastanawiające jest, że w cytowanym ogłoszeniu PKW ów pan figuruje jako członek partii ludowców? Ciekawe jest też, dlaczego nie podał on w tym ogłoszeniu swej faktycznej funkcji, czyli wójta wspomnianej
Read More
gminy, np. jako urzędnik samorządowy (17 lat na stanowisku, to chyba dorobek warty podkreślenia) i dlaczego eksponuje swój tytuł inżyniera, rolnika na dodatek?Zacznę od końca. Inżynier prawda to, bo ukończył ART w Olsztynie. Rolnik chyba też prawda, bo hektarów, co i rusz dokupywanych od Agencji, coś ze 100 nawet. Wprawdzie na większości areału sadzi on lasy, ale przecież UE za zalesianie też płaci, wcale niemałą kasę; rolnikom właśnie. Czy można pogodzić zajmującą wiele czasu (i efektywnie na dodatek) funkcję włodarza gminnego z prawidłowym prowadzeniem obszarniczego gospodarstwa rolnego bez uszczerbku dla obu sfer działalności? Ano, jak widać można, czego dowodzi chyba wójt Lelkowa. Ktoś powie, że do pracy na roli można wynająć pracowników. Zgoda, ale czy muszą to być czasami ludzie opłacani z budżetu państwa?Z kolei rok temu ubiegając się po raz piąty o fotel wójta i startując w wyborach samorządowych pan ów stwierdzał, że nie jest członkiem żadnej partii, w tym także PSL (nie należy do partii politycznej jak figurowało w ogłoszeniu PKW); zgłoszony on został przez Komitet Wyborczy Wyborców PS (o skrócie tym nieco dalej).

W poprzednich jednak (2002 i 1998) wyborach samorządowych śmiało powiewał on sztandarem ludowców, którzy ukrywali się pod nazwą Porozumienie Samorządowe, którego główną, i często jedyną, siłą było PSL. Dodatkowo jego koledzy w wypowiedziach publicznych bardzo chętnie podkreślali jego członkostwo w partii i siłę, jaką reprezentuje w samorządach PSL mając takich działaczy.Obecnie ów kandydat powrócił oficjalnie pod sztandary PSL, o czym obwieszcza ogłoszenie PKW. Dlatego też ośmielam się twierdzić, że ludowcy prowadza politykę komórek do wynajęcia i w zależności od pogody oraz koniunktury politycznej, odbioru społecznego, wyników sondaży itp., afiszują się, bądź też nie, z takimi personami jak wymieniony na wstępie kandydat.Krzysztof Kotowski
5
Wielu młodych ludzi staje przed dylematem: głosować czy nie głosować w wyborach. Jeżeli już się zdecydują, to rodzi sie w ich głowach pytanie: na kogo głosować. A może rzut monetą? - tak proponuje młody student. A wy?
10
to http://www.maratonczyk.pl/Galeria/run_warsaw_7_10_2007_cz1/_mg_5843.html i to http://www.maratonczyk.pl/Galeria/run_warsaw_7_10_2007_cz1/_mg_5842.html Dowiedziałem się przez zupełny przypadek, także w ogóle nie znam szczegółów, tym niemniej uważam iż sam fakt uczestnictwa i było nie było "manifestacji" pochodzenia jest wart wzmianki