reklama
5
Marszałek Bronisław Komorowski o projekcie ustawy złożonej dzisiaj w Sejmie przez PiS, a odnoszącej się do lustracji majątkowej funkcjonariuszy publicznych: radosna twórczość w sytuacji kiedy się nie ponosi odpowiedzialności za nic, jest czymś typowym dla polskiego życia politycznego cytat za portalem Interia. A tu Cię mam nicponiu jeden!Okazuje się, że Polska dla marszałka Komorowskiego to NIC! A na dodatek marszałek tego rodzaju postawę przypisuje całej klasie politycznej! Skandal!Do tej pory wydawało mi się, że my wszyscy obywatele naszej Ojczyzny, razem i każ
Read More
dy z osobna, w przeróżnych zakresach, jesteśmy odpowiedzialni za kraj, w którym żyjemy. A tu masz! Jaśnie wielmożny Pan Marszałek oświecił mnie, że mój pogląd to bzdury i fanaberie niedouczonego pismaka.Ale może być też tak, że Bronisław Komorowski zarzuca PiS-owi (całej partii i każdemu jej członkowi z osobna), że tylko oni nie posiadają ani krzty odpowiedzialności za Ojczyznę.Przypominam sobie wypowiedzi marszałka, gdy PO była w opozycji parlamentarnej, gdy powtarzał, że jako opozycja, są oni (tj. platformersi) odpowiedzialni za Polskę. Ale teraz okazuje się, że bycie w opozycji wyklucza taką możliwość. Ale dlaczego i od kiedy?Z tego powodu twardo sobie postanowiłem, że nie będę nigdy w życiu ubiegał się o mandat parlamentarzysty. A dlaczego? A otóż dlatego, że jak, nie daj Boże, trafię na ławy opozycyjne, to niejako automatycznie (wedle nauk Pana Komorowskiego) stracę prawo do ponoszenia odpowiedzialności za naszą Ojczyznę. A z taką sytuacją chyba nigdy bym się nie pogodził.Spadam na szczaw!
7
W polsatowskich Wydarzeniach premier Tusk powiedział o sobie m.in.: Pracoholikiem nie jestem. Ale leniwy też nie.

Bardzo ciekawe wydaje mi się to stwierdzenie w świetle znajomości niektórych faktów z życiorysu Donalda (obecnego premiera) Tuska.

Otóż pamiętam dobrze okres, gdy Unia Demokratyczna i Kongres LiberalnoDemokratyczny łączyły się w jedną partię, a mianowicie w Unię Wolności. Ówczesny lider KLD, rzeczony Donald Tusk, otrzymał propozycję objęcia posady wiceprzewodniczącego UW. Nie skorzystał z niej jednak, a jednym z powodów, wcale nie najważniejszym, były jego ambicje po
Read More
lityczne widział się on raczej jako lider ugrupowania. Jednak bardziej istotnym powodem odmowy Donalda Tuska wiceszefowania w UW (informacja pochodzi z bardzo wiarygodnego źródła, od osoby blisko współpracującej z nim w owym czasie, lecz nie zdradzę jej personaliów, gdyż przekazana mi informacja, co do źródła, objęta jest tajemnicą dziennikarską) była jego niechęć do pracy na tym stanowisku. Uzasadniał on swą niechęć tym, że zastępcy mają znacznie więcej pracy niż liderzy (znany to fakt nie tylko z życia politycznego), a jemu cyt.: zasuwać jak dziki osioł się nie chce. Wolał odpocząć nieco od polityki.

I to w zasadzie tyle na ten temat. Chciałbym wierzyć, że ludzie zmieniają się na lepsze.
8
Mimo to Prokuratura Rejonowa w Braniewie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Powodów ku temu mogło być kilka, ale o tym na zakończenie. Zacznę od początku...Rzecz miała miejsce na terenie Powiatu Braniewskiego, gdzie w samorządach działa łącznie 122 radnych. Dotyczy okresu lat 20032004, a sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Braniewie (jej szefem jest Leszek Gabriel) 29 sierpnia 2006 roku. Okres rozliczeniowy, dlatego jest tak odległy, bo nie wszystkie oświadczenia za rok 2005 były dostępne na stronach internetowycyh BIP samorządów. Sprawę, w wolnych chwilach, badałem prawie 2
Read More
miesiące, bo trzeba było przejrzeć i porównać dane z prawie 250 oświadczeń majątkowych. Moja praca przyniosła następujące wnioski, które w pełni potwierdzały zapisy w oświadczeniach:1. Radni nie zamieszczali informacji o wysokości pobranych diet (pkt VIII oświadczenia majątkowego);

2. Radni nie zamieszczali informacji o dochodach lub przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego (pkt VI.1 oraz pkt II.3 oświadczenia majątkowego);

3. Radni nie zamieszczali informacji o zarobkach z tytułu zatrudnienia i dochodach wynikających z pobierania rent i emerytur (pkt VIII oświadczenia majątkowego).Doniesienie w tej sprawie złożyłem w prokuraturze 29 sierpnia 2006 roku. Otrzymała ona sygnaturę Ds 1365/06 i prowadził ją (a przynajmniej mnie on przesłuchiwał) zastępca szefa prokuratury, Rajmund Kobiela.Wszystkie te przewinienia popełniło 88 radnych (niektórzy jedno z nich, a część dwukrotnie dopuściła się grzechu). Żeby uzyskać pewność, co do swoich podejrzeń popełnienia przestępstwa, zwróciłem się do rzecznika prasowego MSWiA. Tomasz Skłodowski (20 lipca 2006r.) odpowiedział m.in. w ten sposób (kopię mego pisma oraz odpowiedzi rzecznika złożyłem jako załącznik doniesienia:Âť... przepis ten [mowa o ustawie o samorządzie gminnym] wśród informacji, jakie winny znaleźć się w oświadczeniu majątkowym, wyróżnia również i te, które dotyczą dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. (...) ... pozwala to zakwalifikować do powyższych zarówno dochody osiągane z zatrudnienia podstawowego (np. na podstawie umowy o pracę), jak też tego dodatkowego (np. z umowy zlecenia, z tytułu pełnienia mandatu przedstawicielskiego, czy też świadczeń emerytalnorentowych) ÂŤ.W swoim doniesieniu zwróciłem dodatkowo uwagę na fakt, że oświadczenia podlegają kontroli Urzędu Skarbowego w Braniewie, który to urząd od szeregu lat dostarczał przewodniczącym samorządów informację, że są one prawidłowo wypełniane, co może świadczyć o niedopełnianiu obowiązków przez urzędników braniewskiej skarbówki.Nadmienię jeszcze, że radni wypełniając oświadczenia podpisują także klauzulę nastepującej treści:Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Efekt końcowy? Zawiadomienie o m.in. takiej treści:

... postanowieniem z dn. 29.12.2006r. umorzono śledztwo w sprawie (...) na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.Nie muszę chyba podkreślać, że treść zawiadomienia była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Powody:Rok wcześniej zapadł wyrok w sprawie Starosty Braniewskiego, którego sąd uznał winnym zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym (dot. zadłużenia starosty). Stracił on mandat radnego powiatowego, lecz utrzymał stołek starosty, bo przepisy o samorządzie powiatowym, w przeciwieństwie do przepisów o bezpośrednim wyborze wójta, nie przewidują sankcji za tego rodzaju przestępstwa.

Radni w sposób oczywisty zataili przed społeczeństwem swoje dochody (wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi i mimo podpisania klauzuli o odpowiedzialności). Moim zdaniem najbardziej drastycznym przykładem są radni, którzy w oświadczeniach informowali o miejscu pracy, ale nie podawali dochodów z tego tytułu. Mniejszej chyba wagi (choć nie jestem tego całkiem pewien) są przypadki, gdy radni zataili dochody z tytułu diet, działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Przyczyną umorzenia był art. 17 § 1 pkt 2 kpk całkowicie oczyszczający z winy radnych. Mniejszą gafę, moim zdaniem, prokuratura popełniłaby powołując się na kolejny, trzeci punkt tego przepisu tj. art. 17 § 1 pkt 2 kpk, który jako przyczynę umorzenia podaje powód, że: społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, choć moim zdaniem, to również słaba wymówka.Jakie wnioski wyciągnąłem z postępowania prokuratury? A mianowicie takie:1. Prokuratorzy braniewskiej prokuratury są leniwi, a sprawa ewentualnego wniesienia do sądu aktu oskarżenia przeciwko prawie 90 radnym zwyczajnie ich przerosła, albo

2. Zdecydowały w tym przypadku inne, pozamerytoryczne przyczyny np. wśród radnych było zbyt wielu znajomych prokuratora prowadzącego postępowanie albo szefa prokuratury, albo

3. Ktoś miał wpływ na prokuraturę, żeby sprawy nie podejmowała, albo

4. Instytucje mające w swoim obowiązku stać na straży przestrzegania prawa stosują dwie (albo więcej) kategorie w odniesieniu do popełniających przestępstwa, czyli mamy w naszym kraju równych i równiejszych. Ta ostatnia teza znajduje swoje potwierdzenia m.in. w sondażach, którym nie bardzo wierzę, ale które mówią, że wobec sądów i prokuratur zaufanie przejawia zaledwie 30 proc. społeczeństwa. Słuszności tej tezy dowodzą także badania przeprowadzone, jak mi się wydaje, przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Amnesty International, które orzekają, że w 90 procentach w sprawach sądowych i prokuratorskich tzw. szary obywatel, w starciu z przedstawicielami władzy, stoi na przegranej pozycji.Krzysztof KotowskiP.S. Braniewska skarbówka zdecydowanie pilniej obecnie przygląda się oświadczeniom majątkowym i niektórzy samorządowcy otrzymywali wezwania w celu poprawienia zamieszczonych w dokumencie danych. US zorganizował też w roku 2007 szereg szkoleń dla samorządowców, które dotyczyły wypełniania oświadczeń majątkowych.
8
Gwiazdy, fusy od kawy i herbaty oraz wszelkie inne znaki na niebie i ziemi stanowiły o treści przepowiedni dla poszczególnych znaków Zodiaku. Życzę miłej lektury zarówno tym, co wierzą w przepowiednie, jak i tym, którzy nie przywiązują do nich żadnej wagi.

Mag KOTEUSZHOROSKOP 2008BARAN [21.03 20.04]

Prymityw bojowy i bezwzględny. Raczej ociężały umysłowo. Z trudem uczy się najprostszych rzeczy. Nieraz podłożyłby świnię, gdyby umiał. Wulgarny, rubaszny, uwielbia piwo i słone dowcipy. Często zostaje sportowcem lub treserem zwierząt. W życiu rodzin
Read More
nym trzeba go trzymać z dala od pieniędzy przepuszcza swoje i cudze, a oddawać nie lubi. Stawiając komuś piwo (bardzo rzadko w chwilach, gdy znajduje się pod dobrą datą) żąda rewanżu; gdy spotka się z odmową potrafi miesiącami, publicznie to wypominać. Towarzysko nudziarz potrafi godzinami odmieniać zaimek ja. Będąc w lepszej formie wszczyna burdy i karczemne bijatyki. Dlatego należy uważać, gdy udajemy się z BARANEM do lokalu. Zwolennik partii rządzących zawsze; powtarza przy tym, że to nie jego wina, że partie tak często się zmieniają u steru rządów. Wiecznie krytykuje opozycję niezależnie od słuszności podejmowanych przez nią działań.

Szczęśliwe liczby BARANA w Dużym Lotku: 50,52, 54, 56, 58,60.BYK [21.04 21.05]

W życiu codziennym patrzy na pańską klamkę i jej też się trzyma. Hipokryta z natury, udaje altruistę (kobieta: męczennicę), a w gruncie rzeczy ludźmi pogardza. Kocha bogactwo i wszystko lokuje w pończosze zamiast skorzystać z usług banków. Egocentryk z sadystycznymi zapędami: rodzinę terroryzuje od maleńkości do późnej starości. Podczas gdy w domu nakazuje jeść kaszankę i chleb ze smalcem, sam udaje się na posiłki do wykwintnych restauracji. Uzurpator wszelkich możliwych przywilejów np. bardzo często, wykorzystując układy i znajomości, załatwia sobie bezpłatne karnety na klubowe mecze piłki nożnej, lecz nie korzysta z nich później. Podczas dyskusji, gdy rozmówca nie akceptuje jego poglądów, potrafi użyć siłowych argumentów. Krypto-zwolennik Samoobrony RP. Nie wstąpił w jej szeregi tylko dlatego, że nikt mu tego nie zaproponował. Na swoja kampanię nie wyłożyłby grosza, ale chętnie podpisałby czek in blanco.

Szczęśliwe liczby BYKA w Express Lotku: 43,45, 47, 49, 51.BLIĹšNIĘTA [22.05 20.06]

Wieczne bobo, tak intelektualnie, jak uczuciowo. Z niewielu rzeczy, które lubi najbardziej, to pogadać o niczym i zagrać w totolotka. Gaduły nękane gonitwą myśli, w starszym wieku uprawiają ględzenie. Często zostają aktorem lub pisarzem. Zmieniają zdanie częściej niż bieliznę osobistą. Nie mają żadnych poglądów. Nie znoszą wysiłku umysłowego i fizycznego. Swoją niechęć do wysiłku uzasadniają brakiem czasu, choć swobodnie mogłyby go wygospodarować, zamiast zajmować się duperelami w rodzaju: dlaczego administracja budynku nie powiadomiła ich osobnym pismem, że zatrudniono nową sprzątaczkę. Faktyczna niechęć do wysiłku wynika ze zwykłego lenistwa. Głośno wychwalają obecnego premiera i jego partię, ale o niczym to nie świadczy. Wcześniej wygłaszały peany na cześć poprzednich premierów i ich ugrupowań. Zapisałyby się do partii, ale boją się, że przy najbliższych wyborach, kto inny przejmie rządy i wówczas trzeba będzie zmieniać ugrupowanie.

Szczęśliwe liczby BLIĹšNIĄT w Multi Lotku: 81,82, 83, 84, 85,86, 87,88, 89,90.RAK [21.06 22.07]

Nieudacznik. Zapatrzony w siebie konserwatysta i oportunista. Nic nie jest w stanie zmienić jego przekonań, zarówno na polu naukowym, jak i każdym innym. Jeżeli uzna, że sztuczkowe ubranie po dziadku jest bardzo dobre, nikt go nie skłoni do włożenia dżinsów nawet, gdy można ja okazyjnie kupić w trakcie wyprzedaży. Ze strachu potrafi zaatakować pierwszy. Z przyjemnością oczernia wszystkich i wszystko. Udaje twardego lub tolerancyjnego, kieruje się własnymi sympatiami i antypatiami. Ceni i lubi wygody oraz tzw. święty spokój. Kłopoty dnia codziennego wywołują w nim obrzydzenie np. często zapomina wpłacić w terminie, na konto urzędu skarbowego, należności podatkowych lub bankowych rat kredytu. Dlatego też niepostrzeżenie zrzuca wszelkie obowiązki na barki otoczenia. Ma ambicje polityczne chciałby zostać liderem którejś lokalnej partii, a później awansować na szczebel centralny, lecz nie potrafi zdecydować, która partia mu odpowiada.

Szczęśliwe liczby RAKA w Dużym Lotku: 1/2,1/3, 1/4, 1/5, 1/6,1/7.LEW [23.07 22.08]

Leniwy niezmiernie. Jego niebotyczna pycha potrafi zatruć życie każdemu, a obżarstwo zrujnować każdą kieszeń. Przy tym na ogół nie ma skłonności do tycia. Lubi by świat kręcił się wokół niego, więc zaciska zęby, uczy się niepotrzebnych rzeczy, pracuje, gdy inni odpoczywają wszystko po to, by imponować innym. Jego ulubionym wyczynem jest prowokowanie policji i udawanie później niewiniątka. Cechuje go niczym niezachwiane poczucie własnej wielkości, wartości i nieomylności. W życiu prywatnym LWY najwyżej cenią brylowanie w towarzystwie, które polega m.in. na ostentacyjnym (wyrażanym głośno, doniosłym tonem) zamawianiu najczęściej na koszt fundatora posiłków w lokalach gastronomicznych. Dowcipy opowiada zaczynając od puenty i dziwi się później, że nikogo to nie bawi. Cichy zwolennik Ligi Polskich Rodzin, choć sam nie zna powodów tej sympatii.

Szczęśliwe liczby LWA w Express Lotku: 1/8,3/8, 5/8, 7/8, ∞.PANNA [23.08 22.09]

Ma wdzięk słonia, pomysłowość królika, gderliwa i skąpa. Pedanteria PANNY czyni ją często nie do zniesienia w jakimkolwiek układzie: rodzinnym, towarzyskim i zawodowym. Gdy robi zakupy w sklepach na sprzedawców pada blady strach: zrzędzenie PANNY oraz czepianie się błahostek i szczególików ekspedientki doprowadza wprost do szewskiej pasji. PANNA w najdrobniejszych szczegółach analizuje sklepowy paragon dopatrując się, czy aby sklep nie doliczył jej podatku drogowego. W wypadku najmniejszych podejrzeń stawia zarzut oszustwa. Gdy sprawa się wyjaśni nie raczy nawet przeprosić. Nigdy nie improwizuje kalkuluje chłodno, a wszystko, co robi i mówi jest ciężkie, solidne oraz nudne jak flaki z olejem. Gdy pójdzie do kina, wówczas siedzący obok muszą zachowywać się jak trusie w przeciwnym wypadku spotkają się ze złośliwym komentarzem PANNY, która żując gumę i dłubiąc w nosie mówi głośno: Cóż za chamstwo! Cechuje ją absolutny brak zainteresowania polityką.

PANNA nie gra w totolotka, ale jej szczęśliwe liczby to: 100 zł, 100 ÂŁ, 100 USD.WAGA [23.09 22.10]

Trzeba mieć prawdziwego pecha, żeby urodzić się pod znakiem WAGI. Dwie lewe ręce, przytępiony słuch i wzrok, poczucie humoru i ambicje zawodowe w zaniku. Nie mają WAGI pieniędzy; brak im również powodzenia w miłości. WAGA mężczyzna próbuje to nadrobić korzystając z usług szeroko niegdyś opisywanych w tygodniku NIE agencji towarzyskich. Natomiast WAGA kobieta szuka męskiej pociechy w lokalach rozrywkowych zachowując się wyuzdanie i wyzywająco co niezmiernie podnieca męskie grono do podjęcia tematu. WADZE nie wiedzie się ani w domu, ani w pracy. Nie potrafi zarobić, zaimponować, błysnąć pomysłem. WAGI często piszą pamiętniki z nadzieją, że znajdzie się ich wydawca, który wydrukuje je nawet na dziecięcej drukarence. Bardzo interesuje się życiem politycznym; osobiście mniema, że jest w tej dziedzinie ekspertem, choć znajomi, gdy słyszą, że WAGA zaczyna dyskusję o polityce, natychmiast uciekają gdzie pieprz rośnie.

Szczęśliwe liczby WAGI w Multi Lotku: 100,110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190.SKORPION [23.10 22.11]

Są niebezpieczne. Zdradzają, oszukują, intrygują dla samej rozkoszy niszczenia. Budują nie skąpiąc środków dobre mniemanie o sobie. Wszystko po to, żeby zaatakować podstępnie, od tyłu. Karierę SKORPION robi po przysłowiowych trupach. Jeżeli mówi, że ceni Twoją przyjaźń, to możesz być pewien, że przed godziną napisał donos do szefa CBA, iż planujesz wziąć łapówkę. Najwięcej zbrodniarzy rodzi się, gdy Słońce stoi w znaku SKORPIONA. O wszystko zazdrosny. Demonicznie inteligentny, psychopatycznie zaborczy. Próbuje tworzyć literaturę, licząc na duże dochody ze sprzedaży opublikowanych potworków literackich. SKORPIONY mężczyźni bardzo często zakochują się w damie lekkich obyczajów. Natomiast SKORPIONY kobiety nazbyt często wpadają w tzw. szał miłosny, który zazwyczaj prowadzi je do rozstania z dotychczasowym partnerem, mającym dość skoków w bok swej lubej. Nie bierze udziału w życiu politycznym tylko ze względu na to, że będąc członkiem jakieś partii, trzeba płacić składki członkowskie.

Szczęśliwe liczby SKORPIONA w Dużym Lotku: 0; Π; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40.STRZELEC [22.11 20.12]

Mróweczka pracowita i uparta, stosująca metodę drobnych kroczków i celnego strzału przeważnie bez efektów. Objawia się to przeważnie przechwałkami o skutecznej grze w totolotka ma zakłady wydaje masę pieniędzy i chwali się miesiącami, że trafiła się piątka(prawdą jest, że padła owa piątka tyle, że kilka lat wstecz, ale nie STRZELCOWI tylko jego teściowej). Od dzieciństwa znajduje upodobanie w towarzystwie osób z tzw. marginesu, dlatego też często spożywa w ich towarzystwie, w krzakach lub pod sklepami, wina typu 17, Arizona lub Belzebub. Autor ściennych haseł chwalących rodzime wyroby winiarskie np. Tanie wina są dobre, bo są dobre i tanie. Agresywny optymista, kłopotliwy w pożyciu, antytalent rodzicielski. Na starość spisuje wspomnienia zmyślone od deski do deski, a na dodatek nafaszerowane błędami ortograficznymi. Błędy owe wynikają z niechęci do nauki, lekceważenia polonistów ze szkół, w których STRZELEC uczył się, jak również z faktu, że na starość dopadła go mocna skleroza. Skleroza jest też przyczyną tego, że nie pamięta do której partii się zapisał.

Grając w tym roku w Dużego Lotka STRZELEC ma gwarantowany sukces z całą pewnością trafi trzy trójki.KOZIOROŻEC [22.12 20.01]

W domu żandarm, w pracy tyran. Jeśli kobieta to osobowość Ksantypy. Ugina się tylko przed przemocą fizyczną lub psychiczną. Intelektualnie KOZIOROŻEC jest prymitywem, bez polotu, mściwy i pamiętliwy; nigdy nie przebacza. Rzadkie połączenie manii wielkości i kompleksu niższości z niewielkimi możliwościami umysłowymi i uczuciowymi. Zna hierarchię i wielbi ją podczas spotkań towarzyskich lub służbowych próbuje wkręcić się blisko jakiegoś notabla i przypodobać mu się, jednocześnie nie odstępując go i męcząc póty nie uzna, że inni mu zazdroszczą. Hierarchia daje KOZIOROŻCOWI mocny grunt pod nogami i poczucie bezpieczeństwa. Niemniej pełniąc odpowiedzialne funkcje, będąc osoba na tzw. stanowisku zachowuje się jak porządkowy czy też bramkarz w podrzędnym lokalu. KOZIOROŻCA rzadko spotyka szczęście, jednak czasami uśmiecha się ono do niego np. gdy za długi czynszowe zostanie wyeksmitowany, to jego szczęście polegać będzie na tym, że nie wywalą go na tzw. bruk. Popiera Platformę Obywatelską nie z przekonania, lecz z powodu mody: bo większość tak mówi.

Szczęśliwe liczby KOZIOROŻCA w Express Lotku: 44, 55, 66, 77, 88.WODNIK [21.01 18.02]

Nigdy nie oddaje pożyczonych pieniędzy, obmawia bliźnich, rzuca bezpodstawne oszczerstwa zawsze za plecami. Lubi mieć pieniądze, nawet na chwilkę, żeby potrzymać je chociaż w kieszeni. Gdy ma się z nimi rozstać, wówczas głośno narzeka na drożyznę, podatki i opłaty oraz małą wartość nabywczą pieniądza i trudności w jego zarobieniu. Ma pociąg do gastronomii notabene IV kategorii oraz wakacji w najbardziej zabitej dechami dziurze. Wynika to z faktu, że jest potwornie skąpy, czego wstydzi się, lecz nie okazuje. Lubi robić gesty charytatywne darowuje szkołom, szpitalom i innym instytucjom bezużyteczne graty, zawyżając kosmicznie ich wartość, a potem chwali się szeroko swoją hojnością. W myślach zaś oblicza korzyści wynikające z darowizny i wysokość odpisu podatkowego. Sposobem tym próbuje oszukać urząd skarbowy licząc na nawał pracy urzędników i niedostrzeżenie przez nich tych małych przekrętów. Przeważnie żeruje na rodzicach, małżonku i dzieciach. Tym ostatnim wybiera drobniaki ze skarbonki. Krypto zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, o czym nie zamierza głośno mówić i przyznawać się z obawy przed ośmieszeniem.

Szczęśliwe liczby WODNIKA w Express Lotku: 4,4; 5,5; 6,6; 7,7; 8,8.RYBY [19.02 20.03]

Są zakłamane do tego stopnia, że tracą orientację w tym, co jest prawdziwe, a co wirtualne. RYBA przeczy sobie, kłamie innym, kręci bez przerwy, ale nie czerpie z tego korzyści; robi to wedle zasady sztuka dla sztuki. Ludzie spod tego znaku są najpodatniejsi na manipulowanie nimi, ulegają bowiem bez najmniejszych oporów różnorakim wpływom. Skłonne do fanatyzmu stają się narzędziem w ręku osobowości silniejszych. Zbyt często ulegają hasłu ryba lubi pływać. Znikają wówczas z domu (tzw. tygodniówka) i rozpływają się w alkoholowych oparach w przypadkowym towarzystwie. Po powrocie do domu tłumaczą rodzinie swoją nieobecność nagłym wyjazdem służbowym lub nieodpartą potrzebą odwiedzenia wyimaginowanej rodziny. Mają szalone pomysły np. wykupić ulotki reklamowe (rozdawane za darmo w hipermarketach) i sprzedać je z olbrzymim zyskiem. Są też gorącymi zwolennikami gry na giełdzie. Niestety ich wiedza na ten temat nie obejmuje jeszcze faktu, iż aby grać należy najpierw wykupić pakiet jakiejś firmy lub firm notowanych na giełdzie.

Szczęśliwe liczby RYB w Dużym Lotku: 4, 7, 13, 21, 33 i 44; RYBY jednak w totolotka nie grają.
7
Hym, miałem cichą nadzieję, że sie "pozbędziemy" naszego burmistrza - był podobno brany pod uwagę jako kandydat na wojewodę. Z drugiej strony może i to lepiej dla województwa.
6
W poprzednim wpisie postawiłem dwa pytania, a mianowicie: za co domagał się przeprosin komitet wyborczy reprezentujący burmistrza oraz jaki wyrok zapadł sprawie. Teraz czas na relację dalszych dziejów tej sprawy z okresu wyborów samorządowych.Powtarzam jednocześnie tekst opublikowany w biuletynie wyborczym podczas kampanii samorządowej w roku 2006.Kompletnym nieporozumieniem jest twierdzenie, że Pani Burmistrz ciągle nie ma w urzędzie. Owszem, nie jest ciałem, lecz duch jej niemal bez przerwy przebywa w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Na nic zdaje się przytaczanie
Read More
statystyk o tym, że w ciągu 4 miesięcy 2005r. Pani Burmistrz 45 razy korzystała z delegacji służbowych wyjeżdżając poza teren gminy. Złośliwi obliczają, że w ciągu roku statystycznie wyjazdów tych było ponad 130, co dowodzi, że podczas ok. 250 dni roboczych Pani Burmistrz siedziała za biurkiem zaledwie połowę tych dni. Twierdzimy, że należy się cieszyć, iż pilne wyjazdy służbowe zajęły Pani Burmistrz tylko połowę puli dni roboczych. Dzięki temu przynajmniej połowę spraw dotyczących mieszkańców naszej gminy mogła ona załatwić. A co by było gdyby musiała ona jeszcze częściej wyjeżdżać? Tym sposobem nikt by nie mógł spotkać się z nią, aby załatwić swoją sprawę, a tak przynajmniej połowa petentów została przez Panią Burmistrz przyjęta.Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Elblągu (przewodniczący składu: SSO Arkadiusz Fall) postanowił:

I. nakazać uczestnikowi Komitetowi Wyborczemu Wyborców Ziemia Fromborska zamieszczenie w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia w Dzienniku Elbląskim Dodatku IKAT przeprosin następującej treści: KWW Ziemia Fromborska przeprasza Krystynę Lewańską burmistrza Miasta i Gminy Frombork za zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym KWW Ziemia Fromborska nr 1/2006 nieprawdziwych informacji, że w 2005 roku nie wykonywała obowiązków służbowych przebywając na wyjazdach służbowych.

II. zakazać uczestnikowi KWW Ziemia Fromborska rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, że burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska w 2005 roku nie wykonywała obowiązków służbowych korzystając z delegacji służbowych.Zaskarżając to postanowienie kwestionowałem interpretację tekstu dokonaną przez sąd i dowodziłem, że nie napisałem tego, co zarzuca mi skarżący oraz nakazuje sąd I instancji. Użyłem dwóch podstawowych argumentów, a mianowicie:

z istoty pojęcia podróż służbowa lub delegacja służbowa wynika wprost, że osoba wykonująca tę czynność realizuje w ten sposób zadanie służbowe;

treść artykułu nie kwestionuje też faktu wykonywania podróży służbowych oraz że burmistrz Krystyna Lewańska nie mogła lub nie chciała wykonywać obowiązków służbowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w składzie: Roman Kowalkowski (przewodniczący), Maria Sokołowska i Barbara Lewandowska nie uwzględnił z żaden sposób moich argumentów i podtrzymał postanowienie elbląskiego sądu. Przytoczę jeszcze osobliwe (przynajmniej dla mnie) fragmenty uzasadnienia SA w Gdańsku:

Sąd podał, że treść komentarza została skonstruowana w dość przewrotny sposób... (...) Istotnym elementem komentarza, o którym mowa jest ironiczne stwierdzenie, że... (...) Skarżący nie kwestionuje w zażaleniu, że Krystyna Lewańska nie wykonywała obowiązków służbowych podczas podróży służbowych. Jednakże błędnie twierdzi, że takie wnioski nie mogą zostać wyciągnięte z lektury przedmiotowej publikacji. (...) Wynika z tego, że autor publikacji negatywnie ocenia pracę burmistrza Krystyny Lewańskiej, nie mając ku temu żadnych racjonalnych podstaw.Mnie szczególnie rozbawiło ostatnie zdanie, z którego wynika, że sąd wie lepiej, jaką posiadam wiedzę żyjąc niemal od urodzenia we Fromborku i obserwując na bieżąco pracę samorządu na temat jakości pracy wybranych przedstawicieli władz. Sąd jest najmądrzejszy, nawet wydając ocenę na podstawie drobniutkiego fragmentu materiału, którym dysponował.Krzysztof Kotowski

P.S. Oczywiście przeprosiny, zgodnie z wolą sądu, zostały opublikowane, ale o tym już pisałem w poście pt.: Czy sąd może nakazać wykonać rzecz niemożliwą? Może.
5
W grodzie Kopernika zdecydowane zwycięstwo odniosła PO, która wyprzedziła LiD oraz PiS. Na kolejnych miejscach uplasowały się: PSL, Samoobrona, PPP oraz LPR.Frekwencja dla wszystkich obwodów ukształtowała się na poziomie 45,94%, choć w komisji miejskiej wartość ta wyniosła 55,58%, a w komisji sanatoryjnej (obwód zamknięty) 53,96%. Frekwencje obniżyła komisja wiejska, gdzie w wyborach wzięło udział jedynie 29,15% uprawnionych do głosowania. Przekładając to na ogólną liczbę głosujących: uprawnionych 3.176; głosujących 1.499; głosów ważnych 1.459.Kolejność partii w
Read More
edle wyników uzyskanych 23 września podczas prawyborów. Poszczególne wartości w następującej kolejności: wynik prawyborów wynik wyborów (w nawiasach wzrost lub spadek notowań).PSL 43, 5% 12,54% ( 30.96%)

PO 20 % 42,36% ( + 22,36%)

LiD 12 % 19,88 ( + 7,88%)

LPR 10 % 2,33% ( 7,67%)

Samoobrona 9% 2,95% ( 6,05%)

PiS 3,5% 17,55% ( + 14,05%)PPP nie oddano głosów 2,40% ( + 2,40%)

Partia Kobiet 1% nie było na listach wyborczych
7
Niżej zamieszczam tekst opublikowany w biuletynie wyborczym podczas kampanii samorządowej w roku 2006. Został on zaskarżony do Sądu Okręgowego w Elblągu przez komitet reprezentujący burmistrza z żądaniem zamieszczenia przeprosin.Proszę go przeczytać i udzielić odpowiedzi na dwa pytania:1. Przeprosin, za co domagał się komitet reprezentujący burmistrza?2. Jaki wyrok zapadł w tej sprawie? Nakazujący przeprosiny czy też nie?A oto sporny tekst:Kompletnym nieporozumieniem jest twierdzenie, że Pani Burmistrz ciągle nie ma w u
Read More
rzędzie. Owszem, nie jest ciałem, lecz duch jej niemal bez przerwy przebywa w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Na nic zdaje się przytaczanie statystyk o tym, że w ciągu 4 miesięcy 2005r. Pani Burmistrz 45 razy korzystała z delegacji służbowych wyjeżdżając poza teren gminy. Złośliwi obliczają, że w ciągu roku statystycznie wyjazdów tych było ponad 130, co dowodzi, że podczas ok. 250 dni roboczych Pani Burmistrz siedziała za biurkiem zaledwie połowę tych dni. Twierdzimy, że należy się cieszyć, iż pilne wyjazdy służbowe zajęły Pani Burmistrz tylko połowę puli dni roboczych. Dzięki temu przynajmniej połowę spraw dotyczących mieszkańców naszej gminy mogła ona załatwić. A co by było gdyby musiała ona jeszcze częściej wyjeżdżać? Tym sposobem nikt by nie mógł spotkać się z nią, aby załatwić swoją sprawę, a tak przynajmniej połowa petentów została przez Panią Burmistrz przyjęta.Odpowiedź, ze szczegółami, opublikuję wkrótce.Krzysztof Kotowski