Braniewo News - PISANINA(8) 29.02.2000 Sesja w odwecie? https://www.braniewo.net/Braniewo/PISANINA8_ndash_29-02-2000_ndash_Sesja_w_odwecie/ Powiat Braniewski Sesja w odwecie? Na wczoraj grupa siedemnastu radnych zwołała sesję Rady Powiatu. W sali konferencyjnej starostwa pojawiło się tylko 14 radnych. W piśmie wojewody, odczytanym przed rozpoczęciem zebrania, widnieje zapis, że żaden przepis ustawy nie przewiduje możliwości zwoływania sesji przez samych radnych. Mimo tego czternastka zmieniła przewodniczącego rady i skład komisji rewizyjnej. Po odczytaniu pisma wojewody przez Jerzego Martynowicza, sekretarza powiatu, zebrani zarządzili przerwę i udali się na naradę. W swoim piśmie wojewoda Zbigniew Babalski stw Read Moreierdza, m.in. że żaden z przepisów ustawy nie przewiduje możliwości zwoływania sesji przez samych radnych, chociażby była to grupa stanowiąca ponad 3/5 ustawowego składu rady. Wojewoda zaznaczył, że przewodniczący wyznaczył termin sesji na 24 marca, a 25 lutego określił również godzinę i miejsce oraz program zwołanej sesji. Jako organ nadzoru stwierdzam, że spełnione zostały wszelkie wymogi zwołania sesji wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym stwierdził na zakończenie Zbigniew Babalski. Mimo jednoznacznego stanowiska wojewody 14 radnych powróciwszy na salę podjęło uchwałę o zwołaniu sesji, liderzy poszczególnych ugrupowań odczytali oświadczenia, a następnie zebrani przystąpili do zmian personalnych na stanowisku przewodniczącego rady oraz zmian w składzie komisji rewizyjnej. W oświadczeniu wygłoszonym w imieniu PSL, Włodzimierz Kunc, wicestarosta, powiedział m.in. że starosta Bejnarowicz sprawuje urząd jak dyktator i przyrównał go do prezydenta Łukaszenki. Wicestarosta powiedział także, że sesja z udziałem 14 radnych odbędzie się za to, że przewodniczący i starosta nie zwołali jej w wymaganym przez wnioskodawców terminie czyli do 28 lutego. Natomiast w imieniu Forum Samorządowego Ziemi Braniewskiej zabrał głos Leszek Dziąg, który jednak wygłosił oświadczenie jako przedstawiciel... Braniewskiego Forum Samorządowego, działającego na forum Rady Miejskiej w Braniewie. Dodatkowo zabrał głos Henryk Mroziński, który stwierdził m.in. że z powodu ostatnich wydarzeń została zwolniona radczyni Jolanta Lulka. Jego stwierdzenia potwierdził Włodzimierz Kunc. Okazuje się jednak, że nie jest to prawdą, gdyż J. Lulka... sama złożyła rezygnację z pracy, jednak w tej kwestii nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Po wygłoszeniu oświadczeń 14 radnych podjęło uchwałę o pozbawieniu funkcji Macieja Mysiakowskiego. Na jego miejsce, 14 głosami za, powołano Władysława Drąga. Czternastka pozbawiła też stanowiska przewodniczącą komisji rewizyjnej Anettę SłomczyńskąKądziołkę, nie usuwając jej jednak ze składu komisji. Zastąpił ją Andrzej Nowosielski, a w miejsce rezygnujących z członkostwa w komisji: Stanisława Popiela, Karola Wojciechowskiego i Kazimierza Radziwiłowicza wybrano, oprócz nowego przewodniczącego: Mariana Klukowskiego i Marcina Dytkowskiego. Niemal przez cały czas obradom przewodniczył wicestarosta Kunc, który nominalnemu przewodniczącemu obrad, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, Kazimierzowi Radziwiłowiczowi, udzielał suflerskich wskazówek. M.in. po wniosku W. Kunca dotyczącym zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej, K. Radziwiłowicz powtórzył dokładnie słowa wicestarosty: Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy kandydatów Krzysztof Kotowski Sat, 01 Mar 2008 22:17:56 UTC pl