reklama
8
Mimo to Prokuratura Rejonowa w Braniewie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Powodów ku temu mogło być kilka, ale o tym na zakończenie. Zacznę od początku...Rzecz miała miejsce na terenie Powiatu Braniewskiego, gdzie w samorządach działa łącznie 122 radnych. Dotyczy okresu lat 20032004, a sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Braniewie (jej szefem jest Leszek Gabriel) 29 sierpnia 2006 roku. Okres rozliczeniowy, dlatego jest tak odległy, bo nie wszystkie oświadczenia za rok 2005 były dostępne na stronach internetowycyh BIP samorządów. Sprawę, w wolnych chwilach, badałem prawie 2 miesiące, bo trzeba było przejrzeć i porównać dane z prawie 250 oświadczeń majątkowych. Moja praca przyniosła następujące wnioski, które w pełni potwierdzały zapisy w oświadczeniach:1. Radni nie zamieszczali informacji o wysokości pobranych diet (pkt VIII oświadczenia majątkowego);

2. Radni nie zamieszczali informacji o dochodach lub przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego (pkt VI.1 oraz pkt II.3 oświadczenia majątkowego);

3. Radni nie zamieszczali informacji o zarobkach z tytułu zatrudnienia i dochodach wynikających z pobierania rent i emerytur (pkt VIII oświadczenia majątkowego).Doniesienie w tej sprawie złożyłem w prokuraturze 29 sierpnia 2006 roku. Otrzymała ona sygnaturę Ds 1365/06 i prowadził ją (a przynajmniej mnie on przesłuchiwał) zastępca szefa prokuratury, Rajmund Kobiela.Wszystkie te przewinienia popełniło 88 radnych (niektórzy jedno z nich, a część dwukrotnie dopuściła się grzechu). Żeby uzyskać pewność, co do swoich podejrzeń popełnienia przestępstwa, zwróciłem się do rzecznika prasowego MSWiA. Tomasz Skłodowski (20 lipca 2006r.) odpowiedział m.in. w ten sposób (kopię mego pisma oraz odpowiedzi rzecznika złożyłem jako załącznik doniesienia:Âť... przepis ten [mowa o ustawie o samorządzie gminnym] wśród informacji, jakie winny znaleźć się w oświadczeniu majątkowym, wyróżnia również i te, które dotyczą dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. (...) ... pozwala to zakwalifikować do powyższych zarówno dochody osiągane z zatrudnienia podstawowego (np. na podstawie umowy o pracę), jak też tego dodatkowego (np. z umowy zlecenia, z tytułu pełnienia mandatu przedstawicielskiego, czy też świadczeń emerytalnorentowych) ÂŤ.W swoim doniesieniu zwróciłem dodatkowo uwagę na fakt, że oświadczenia podlegają kontroli Urzędu Skarbowego w Braniewie, który to urząd od szeregu lat dostarczał przewodniczącym samorządów informację, że są one prawidłowo wypełniane, co może świadczyć o niedopełnianiu obowiązków przez urzędników braniewskiej skarbówki.Nadmienię jeszcze, że radni wypełniając oświadczenia podpisują także klauzulę nastepującej treści:Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Efekt końcowy? Zawiadomienie o m.in. takiej treści:

... postanowieniem z dn. 29.12.2006r. umorzono śledztwo w sprawie (...) na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.Nie muszę chyba podkreślać, że treść zawiadomienia była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Powody:Rok wcześniej zapadł wyrok w sprawie Starosty Braniewskiego, którego sąd uznał winnym zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym (dot. zadłużenia starosty). Stracił on mandat radnego powiatowego, lecz utrzymał stołek starosty, bo przepisy o samorządzie powiatowym, w przeciwieństwie do przepisów o bezpośrednim wyborze wójta, nie przewidują sankcji za tego rodzaju przestępstwa.

Radni w sposób oczywisty zataili przed społeczeństwem swoje dochody (wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi i mimo podpisania klauzuli o odpowiedzialności). Moim zdaniem najbardziej drastycznym przykładem są radni, którzy w oświadczeniach informowali o miejscu pracy, ale nie podawali dochodów z tego tytułu. Mniejszej chyba wagi (choć nie jestem tego całkiem pewien) są przypadki, gdy radni zataili dochody z tytułu diet, działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Przyczyną umorzenia był art. 17 § 1 pkt 2 kpk całkowicie oczyszczający z winy radnych. Mniejszą gafę, moim zdaniem, prokuratura popełniłaby powołując się na kolejny, trzeci punkt tego przepisu tj. art. 17 § 1 pkt 2 kpk, który jako przyczynę umorzenia podaje powód, że: społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, choć moim zdaniem, to również słaba wymówka.Jakie wnioski wyciągnąłem z postępowania prokuratury? A mianowicie takie:1. Prokuratorzy braniewskiej prokuratury są leniwi, a sprawa ewentualnego wniesienia do sądu aktu oskarżenia przeciwko prawie 90 radnym zwyczajnie ich przerosła, albo

2. Zdecydowały w tym przypadku inne, pozamerytoryczne przyczyny np. wśród radnych było zbyt wielu znajomych prokuratora prowadzącego postępowanie albo szefa prokuratury, albo

3. Ktoś miał wpływ na prokuraturę, żeby sprawy nie podejmowała, albo

4. Instytucje mające w swoim obowiązku stać na straży przestrzegania prawa stosują dwie (albo więcej) kategorie w odniesieniu do popełniających przestępstwa, czyli mamy w naszym kraju równych i równiejszych. Ta ostatnia teza znajduje swoje potwierdzenia m.in. w sondażach, którym nie bardzo wierzę, ale które mówią, że wobec sądów i prokuratur zaufanie przejawia zaledwie 30 proc. społeczeństwa. Słuszności tej tezy dowodzą także badania przeprowadzone, jak mi się wydaje, przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Amnesty International, które orzekają, że w 90 procentach w sprawach sądowych i prokuratorskich tzw. szary obywatel, w starciu z przedstawicielami władzy, stoi na przegranej pozycji.Krzysztof KotowskiP.S. Braniewska skarbówka zdecydowanie pilniej obecnie przygląda się oświadczeniom majątkowym i niektórzy samorządowcy otrzymywali wezwania w celu poprawienia zamieszczonych w dokumencie danych. US zorganizował też w roku 2007 szereg szkoleń dla samorządowców, które dotyczyły wypełniania oświadczeń majątkowych.

Comments

 1. 1

  rollo 4241 days ago Permalink

  A propos konkluzji nr.4
  "Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych." - G.Orwell, Forwark Zwierzęcy

 2. 0

  KrzysztofKotowski 4239 days ago Permalink

  Czy muszę coś do tego komentarza dodawać?
  pozdr