reklama
5
Lance Burstyn net worth is the President of his stepfather’s successful company Krieger Watch Corporation.Lance Burstyn is the face of a modern business world that represents a bold and evolving revolution and a role model for every citizen.He sponsored a poker event for IDF that raised over $250,000.He is a person of many forms and welcomes new challenges each and every day.
5
Lance Burstyn Miami is a professional Businessman and a hard worker person.He used to spend most of his time in his Real Estate as he has deep family roots.The hard-worked Lance chose to do both and split his time between a new project with his father, and the President of the Krieger Watch Corporation..
5
Lance Burstyn is a successful and smart businessman. He has successfully marketed the Krieger Watch as a symbol of premium products and values and now he is a symbol of excellence and success. Lance Burstyn has become a known name among many circles and across industries.His marketing strategies are known worldwide as exquisitely innovative and smart.
6
Technology helped improve our lives in many ways like in education, health and in communication. Technology helped in making the human relationships closer. Improved Economy sector. Eg: Online payments are easy and reliable. Improved storage techniques. Improved cinema. Improved CGI effects provide more enchanting visual experience. Social media has become a big platform to connect with friends who are living on another side of the world. Video calling technology connect the people instantly, and it has become a substitute for actual meetings. This technology is being used in every business s
Read More
ector, healthcare, banking sector and even human relationships. Health care system has also taken the full advantage of technology to diagnose and treat patients better.
5
The MedCrave Group is an open access publishing group that caters to those who wish to communicate their scientific ideas and research to the rest of the world. MedCrave e-Books provides users with unlimited scientific research information to bolster their research and general knowledge base. On MedCrave, you will find scientific research information on just about every topic you can imagine. MedCrave Group provides Open Access to Scientific Journal articles covering Biotechnology, Pharmaceuticals, Microbiology, Genetics, Clinical and Medical Research, Nutritional Sciences, Engineering and oth
Read More
er research material. The primary goal of the MedCrave Group is to make scientific content accessible to the entire global population, and the MedCrave Group has taken many steps to make this goal more achievable.
9
Projekt ustawy antyterrorystycznej został przyjęty, mimo że nikt nie pytał społeczeństwa o zdanie.

co nas czeka
Osoby niebędące obywatelami polskimi będą traktowane jak podejrzani (art. 9 projektu).
ABW będzie mogła uzyskiwać dostęp do rejestrów publicznych i ewidencji (art. 10).
Wprowadzone zostaną 4 stopnie alarmowe - ALPHA, BETA, CHARLIE, DELTA (art. 14).
Zakaz odbywania zgromadzeń publicznych będzie mógł zostać zarządzony po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego (art. 20). Po wprowadzeniu tego stopnia alarmowego możliwe będzie także użycie wojska (art. 21).
Zablo
Read More
kowanie dowolnej strony lub usługi internetowej będzie możliwe na wniosek szefa ABW, który będzie musiał uzyskać zgodę Prokuratora Generalnego. ...w praktyce blokada będzie natychmiastowa.
Służby będą mogły niszczyć lub unieruchamiać drony stanowiące zagrożenie dla życia, chronionych obiektów lub imprez masowych (art. 36).
Posiadacze przedpłaconych kart SIM (tzw. prepaidów) będą musieli się zarejestrować.
start: Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca.
i to wszytko by było "bezpiecznie".
"Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność.

They that can give up essential liberty to obtain a little safety deserve neither liberty nor safety. (ang.)"
Benjamin Franklin
8
"Głównym celem ustawy jest skrócenie czasu rozpatrywania spraw w Trybunale. Ma temu służyć możliwość rozpatrywania mniej skomplikowanych spraw na posiedzeniu, a nie na rozprawie (np. gdy do wydania wyroku wystarczą pisemne stanowiska stron)"(Wpolityce).Czy te poprawki, ułatwienia zaiste mają na celu usprawnienie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Większość parlamentarna obecnego sejmu to rządząca PO. Po przegranych wyborach prezydenckich politycy PO poczuli chłodny wiatr zmiany, stąd by zachować swoje wpływy na nastepną kadencję sejmu obwarowują się na pozycjach na które m
Read More
ają jeszcze wpływ. Tak wygląda ich demokracja.
11
"Jak można, decydując o życiu Polaków, aż tak bardzo oderwać się od rzeczywistości! Elżbieta Bieńkowska (51 l.) jeszcze jako wicepremier mówiła rzeczy, od których włos się jeży na głowie. – 6 tys. zł! No rozumiesz to? (...) To jest niemożliwe, tak? Żeby ktoś za tyle pracował – dziwiła się ówczesna minister infrastruktury w rozmowie z Pawłem Wojtunikiem (43 l.), szefem CBA."(Fakt.pl).
Oto urzędniczka upasiona na pracy podatnika wyzywa ich od złodziei i idiotów. Sama zarabiała jako wicepremier 17 tys., teraz jako komisarz 87 tys. Ci, których określiła jako idiotów, chcieliby za te 6 tys. pracow
Read More
ać, ale nawet tyle nikt im nie oferuje. Zarabiają 1200zł. na rekę, zatem jak ich określić. Żeby być idiotą trzeba brać 6 tys., więc startując od 1200 to sporo brakuje. Jakim mianem ich zatem nazwać: półidiota, ćwierćidiota? Może niebyt?